Thương vụ Việt Nam tại Israel cung cấp Bản tin thị trường Israel tháng 6/2021 để bạn đọc tham khảo.
Chi tiết, xem ti đây.

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Israel