Theo báo cáo của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) dự kiến năm 2021, kinh tế Campuchia sẽ tăng trưởng 4,0% và 5,5% vào năm 2022, điều này sẽ giúp thúc đẩy nhu cầu xuất khẩu của Campuchia.

Theo Triển vọng Phát triển Châu Á (ADO) năm 2021, sản xuất công nghiệp dự kiến sẽ tăng trưởng 7,1% và 7,0% vào năm 2022 do sự phục hồi của lĩnh vực may mặc, giày dép và hàng tiêu dùng chế biến, cũng như sự tăng trưởng của các ngành hàng khác như điện tử và xe đạp.
Ngành nông nghiệp dự kiến sẽ tăng trưởng 1,3% vào năm 2021 và 1,2% vào năm 2022, với sự gia tăng sản lượng nông nghiệp, sau khi lũ lụt năm ngoái đã làm tổn hại đến tăng trưởng của ngành nuôi trồng thủy sản và sự gia tăng xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc.
Khu vực dịch vụ sẽ phục hồi với tốc độ chậm hơn, từ 3,3% năm 2021 lên 6,2% năm 2022. Sự kiện lân nhiễm dịch bệnh Covid – 19 trong ngày 20/02/2021 và những nỗ lực nhằm kiểm soát dịch bệnh Covid – 19 của Campuchia đã tác động đến hoạt động của ngành dịch vụ, du lịch.
Hiện ADB đang triển khai các dự án đầu tư trị giá hơn 2,1 tỷ USD tại Campuchia. Năm 2020, Ngân hàng Phát triển Châu Á đã phê duyệt 477 triệu đô la cho vay và viện trợ không hoàn lại, đồng thời huy động thêm 281,3 triệu đô la thông qua đồng tài trợ cho Campuchia.
Ngân sách của ADB dành cho Campuchia trong giai đoạn 2021-2023 bao gồm 1,35 tỷ USD vốn vay ưu đãi và 32,4 triệu USD viện trợ không hoàn lại để hỗ trợ phát triển kinh tế và phục hồi kinh tế quốc gia sau khi dịch bệnh Covid 19 bùng phát.
Thông tin chi tiết, xem tại đây.
Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Cam-pu-chia