Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển xin giới thiệu tới bạn đọc Bản tin thị trường Bắc Âu tháng 6/2021 để tham khảo.
Chi tiết, xem ti đây.
Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển