Ngày 09 tháng 9 năm 2020, Bộ Công Thương có thông báo áp dụng phương thức kiểm tra chặt đối với lô sản phẩm Sữa hạnh nhân Milk Lab 1L (Milk Lab Almond Milk 1L) nhập khẩu từ Úc do có khả năng bị nhiễm khuẩn (Pseudomonas spp.) và được thông báo thu hồi tại Úc.

Đến thời điểm hiện nay, lô sản phẩm Sữa hạnh nhân Milk Lab 1L (Milk Lab Almond Milk 1L) nhập khẩu từ Úc không bảo đảm an toàn thực phẩm đã được tiêu hủy bởi đơn vị chức năng có thẩm quyền và Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm Úc & Niu-di-lân cũng đã có thông báo dừng lệnh thu hồi sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm nêu trên. Đồng thời, tính từ thời điểm áp dụng phương thức kiểm tra chặt đến nay không có lô sản phẩm Sữa hạnh nhân Milk Lab 1L (Milk Lab Almond Milk 1L) nào nhập khẩu từ Úc đăng ký kiểm tra đối với thực phẩm nhập khẩu.

Căn cứ quy định tại điểm b, Khoản 4 Điều 17 Nghị định số 15/2018/NĐ- CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm, Bộ Công Thương thông báo:
Cơ quan kiểm tra nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu do Bộ Công Thương chỉ định sẽ chuyển áp dụng phương thức kiểm tra thông thường đối với sản phẩm Sữa hạnh nhân Milk Lab 1L (Milk Lab Almond Milk 1L) nhập khẩu từ Úc kể từ ngày 6 tháng 5 năm 2021.
Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương