Theo Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Ấn Độ, xuất khẩu gạo của nước này đã đạt 11,58 triệu tấn giai đoạn từ tháng 4-12/2020, tăng 80,37% về khối lượng và tăng 44% về giá trị so với cùng kỳ năm 2019.

Khách hàng số 1 là các quốc gia châu Phi, tiếp đến là Cận Đông, Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu. Trên tổng số 11,58 triệu tấn gạo xuất khẩu thì có tới 8,2 triệu tấn là gạo non basmati và 70% trong số này được bán sang châu Phi (Côte d’Ivoire, Benin, Togo, Niger và Liberia). Năm 2020, châu Phi thậm chí phải chịu sự cạnh tranh ngày càng tăng với Bangladesh, Trung Quốc, Indonesia, Việt Nam và Malaisia khi nhập khẩu loại gạo 100% tấm từ Ấn Độ.

 
Xuất khẩu gạo non basmati của Ấn Độ sang một số nước Tây Phi
  2018/19 2019/20 2020/21
  Khối lượng (tấn) Giá trị
Triệu USD
Khối lượng (tấn) Giá trị
Triệu USD
Khối lượng (tấn) Giá trị
Triệu USD
Senegal 720 474 222 217 774 67 535 311 161
Niger 76 184 27 21 671 7 41 443 15
Gambia 59 572 20 11 068 4 33 229 10
Mali 11 645 4 3 011 1 2 362 1
Nguồn:Thương Vụ Việt Nam tại Algeri