Ngày 25 tháng 3 năm 2021, Ủy ban châu Âu đã giới thiệu Kế hoạch hành động về sự phát triển của sản xuất hữu cơ. Mục đích của kế hoạch này nhằm thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm hữu cơ, nhằm đạt 25% sản phẩm nông nghiệp hữu cơ vào năm 2030 cũng như gia tăng các nuôi trồng các sản phẩm thủy sản hữu cơ.

Kế hoạch hành động này phù hợp với Chiến lược xanh của EU, Chiến lược từ trang trại tới bàn ăn và đa dạng sinh học của EU.

Ủy ban châu Âu khuyến khích các quốc gia thành viên phát triển kế hoạch hành động hữu cơ của từng quốc gia để gia tăng thị phần sản xuất nông nghiệp hữu cơ của các trang trại.

Chi tiết về kế hoạch hành động xem tại đây.
Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển