Ngày 01 tháng 6 năm 2021, Ủy ban Liên ngành về Thương mại quốc tế Ukraine khởi xướng vụ việc điều tra nhằm áp dụng biện pháp tự vệ toàn cầu đối với một số sản phẩm gạch men (ceramic tiles) nhập khẩu, được phân loại theo mã HS 6907. Cụ thể như sau:

Biện pháp bị điều tra áp dụng: biện pháp tự vệ toàn cầu là một biện pháp hạn chế nhập khẩu được áp dụng nhằm bảo vệ ngành sản xuất trong nước khi có sự gia tăng nhập khẩu đột biến gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất trong nước. Biện pháp này được áp dụng với tất cả các nguồn nhập khẩu mà không phân biệt xuất xứ của hàng hóa, ngoại trừ một số ngoại lệ được quy định bởi Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

Nguyên đơn: ngành sản xuất trong nước của Ukraine, đại diện bởi các công ty LLC INTERKERAMA, PJSC KHARKIV TILE PLANT, PJSC ZEUS CERAMIC.

Thủ tục tiếp theo:

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày khởi xướng, Bộ Kinh tế Ukraine sẽ xem xét đơn đăng ký làm bên liên quan và điều kiện để tổ chức các phiên tham vấn. Mẫu đơn đăng ký làm bên liên quan có trong phụ lục kèm theo thông báo khởi xướng, tại địa chỉ: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/rozsliduvannya-shodo-importu-v-ukrayinu-keramichno/

Trong vòng 45 ngày kể từ ngày khởi xướng, Bộ Kinh tế Ukraine sẽ xem xét các ý kiến bằng văn bản của các bên liên quan. Bản trả lời câu hỏi điều tra cần chỉ rõ: tên, địa chỉ, số điện thoại, fax, email và tên của người liên lạc, loại hình hoạt động (nhà sản xuất, nhà nhập khẩu, nhà xuất khẩu...). Các thông tin cần được cung cấp bằng tiếng Ukrainian, hoặc ngôn ngữ của quốc gia liên quan kèm theo bản dịch sang tiếng Ukrainian. Đối với các thông tin có tính chất nhạy cảm, bên liên quan cần nộp bản bản thông tin lưu hành hạn chế (để Bộ Kinh tế Ukraine xem xét) và bản thông tin công khai (để cung cấp cho các bên liên quan khác).

Thông tin liên hệ phía Ukraine:

- Địa chỉ gửi thông tin, tài liệu: Bộ Kinh tế Ukraine, M. Hrushevskogo str. 12/2, Kyiv, 01008 – Điện thoại: +38044 253-93-94, +38044 253-74-69, +38044 253-63-71 – Fax: +38044 226-31-81 – Email: meconomy@me.gov.ua.

- Thông tin đầu mối liên lạc: Điện thoại: +38044 596-68-04, 596-67-43 – Email: tradingefence@me.gov.ua, MBunchak@me.gov.ua

Cục PVTM khuyến nghị các hiệp hội, ngành hàng, doanh nghiệp liên quan rà soát kỹ thông tin, dữ liệu xuất khẩu gạch men sang thị trường Ukraine; đồng thời thường xuyên liên lạc với Cục PVTM để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ kịp thời.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương, 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội – Cán bộ phụ trách: Anh Nguyễn Danh Toàn – Điện thoại: 024 73037898 (máy lẻ 109) – Email: toannd@moit.gov; dungnd@moit.gov.

Tải thông báo khởi xướng ti đây
Nguồn: Cục Phòng vệ thương mại