Doanh nghiệp Trung Quốc cần tìm nhà cung cấp tôm thẻ chân trắng đông lạnh. Quy cách như sau: 

Các loại quy cách 30/40/KG,40/50/kg,50/60/kg,60/70kg,70/80/kg.

Tiêu chuẩn về ngoại quan thuộc tiêu chuẩn A3-A4 

Tiêu chuẩn cấp đông: nước < 20%.

Doanh nghiệp thủy sản có khả năng cung cấp sản phẩm như trên có thể liên hệ Văn phòng Xúc tiến thương mại Việt Nam tại Hàng Châu để được hướng dẫn và hỗ trợ. Điện thoại: +8613588798448 (Mr Hùng); email: 3064768436@qq.com
Nguồn: Cục Xúc tiến thương mại