Theo số liệu từ Viện Thống kê Thổ Nhĩ Kỳ (TUIK), tính đến hết tháng 4 năm 2021, tổng lượng nhập khẩu hạt điều đã bóc vỏ (HS 08.01.32.00) vào Thổ Nhĩ Kỳ là 3.323,98 tấn tăng vọt 112,6% so với cùng kỳ năm 2020, đạt kim ngạch lên xấp xỉ hơn 11,95 triệu USD tăng 39,6% so với cùng kỳ năm trước.

Việt Nam vẫn dẫn đầu, chiếm tới 92% thị phần kim ngạch xuất khẩu vào Thổ trong 4 tháng đầu năm nay với 3.082,35 tấn đạt gần 11 triệu USD, tăng mạnh 68,1% về kim ngạch xuất khẩu so với cùng kỳ năm trước, nguyên nhân có thể do đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, Thổ Nhĩ Kỳ liên tục có các biện pháp giãn cách xã hội cùng với việc người dân dần thay đổi thói quen ở nhà nhiều hơn khiến nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm hạt như hạt điều tăng mạnh trong thời gian vừa qua.
 
Nhập khẩu hạt điều vào Thổ Nhĩ Kỳ 4 tháng đầu năm 2021
STT Tên nước 4 tháng đầu năm 2021 Tăng trưởng so với cùng kỳ 2020 Tỷ trọng
Lượng (tấn) Trị giá (USD) Lượng (%) Trị giá (%) Lượng (%) Trị giá (%)
1 Việt Nam 3.082,35 10.997.380 151,4 68,1 92,7 92,0
2 Mô-dăm-bích 49,90 278.620 -38,0 -41,1 1,5 2,3
3 Ghi-nê 32,88 233.303 - - 1,0 2,0
4 Tan-da-ni-a 27,33 154.283 - - 0,8 1,3
5 Bê-nanh 31,75 139.490 -82,9 -86,4 1,0 1,2
  Tổng cộng 3.323,98 11.956.713 112,6 39,6    
Nguồn: Viện Thống kê Thổ Nhĩ Kỳ

Cũng trong tháng đầu năm nay, 2 quốc gia khác xuất khẩu điều vào Thổ Nhĩ Kỳ là Mô-dăm-bích và Ghi-nê, kim ngạch nhập khẩu lần lượt chiếm 2,3% và 2% tỉ trọng nhập khẩu điều của Thổ Nhĩ Kỳ. Lượng điều nhập khẩu từ các nước châu Phi như giảm mạnh trong thời gian qua có thể do sản xuất bị ảnh hưởng du đại dịch Covid-19, nhu cầu nhập điều thô trực tiếp chưa qua chế biến để phục vụ sản xuất giảm sút, ngược lại tăng cường nhập khẩu điều chế biến nhiều hơn. 

Theo số liệu cho thấy, giá điều xuất khẩu của Việt Nam trong những tháng gần đây có xu hướng giảm giá so với đầu năm nay đã phần nào giúp đẩy mạnh lượng điều xuất khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ, chiếm lĩnh gần như phần lớn thị phần nhập khẩu của quốc gia này trong 4 tháng đầu năm, mặc dù chi phí vận tải biển tiếp tục ở mức cao cùng với chi phí vận chuyển đường biển đang ngày càng cao, việc tiếp tục khan hiếm công-ten-nơ và các chi phí phòng dịch phát sinh đi kèm trong thời gian xảy ra đại dịch. 
Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ