Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 2 tháng đầu 2021, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Thổ Nhĩ Kỳ đạt 162,65 triệu USD tăng 25,3% trong khi kim ngạch nhập khẩu là 42,37 triệu USD giảm 14,1% so với cùng giai đoạn năm 2020.
Tình hình thương mại Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ2 tháng năm 2021Theo sốliệu của Viện Thống kê Thổ Nhĩ Kỳ, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ đạt 130,01 triệu USD trong tháng1năm 2021 tăng 9,91% so với 1 tháng năm 2020, trong đó, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Thổ là 110,08 triệu USD tăng 12,4% trong khi kim ngạch nhập khẩu từ quốc gia này là 19,94 triệu USD giảm 2% so với cùng kỳ năm 2020.Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 2 tháng đầu 2021, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Thổ Nhĩ Kỳ đạt 162,65 triệu USD tăng 25,3% trong khi kim ngạch nhập khẩu là 42,37 triệu USD giảm 14,1% so với cùng giai đoạn năm 2020.Trong 2 tháng đầu năm 2021, có xu hướng mới trong cơ cấu sản phẩm xuất khẩu chính của Việt Nam vào thị trường Thổ Nhĩ Kỳ, nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử giảm tới 65,2% so với cùng kỳ năm 2020 chỉ đạt 8 triệu USD 2 tháng năm 2021, thay vào đó, nhóm sản phẩm máy móc thiết bị vươn lên vị trí thứ 2 sau điện thoại các loại và linh kiện, đạt kim ngạch 11,02 triệu USD tăng 18,7% so với cùng kỳ, chiếm 6,78% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Thổ Nhĩ Kỳ. Hai nhóm hàng điện thoại và xơ sợi dệt các loại vẫn xếp vị trí thứ1 và thứ 3 lần lượt với 76,88 triệu USD (tăng tới 224%) và 10,67 triệu USD (giảm 50,5%), chiếm tỉtrọng 47,27% và 6,56%. Ngoài ra, trong 2 tháng vừa qua, Việt Nam ghi nhận sự tăng trưởng mạnh đến từ các nhóm sản phẩm như cao su, phương tiện vận tải, chất dẻo nguyên liệu... chiếm tỉtrọng tương đối tốt trong tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam.Các mặt hàng xuất khẩu chính sang Thổ Nhĩ Kỳ trong 2 tháng năm 2021

Xem chi tiết
tại đây;

Thương vụ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ