Theo số liệu thống kê sơ bộ, nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu tuần qua đạt 130 nghìn tấn với trị giá 145 triệu USD, giảm 14,2% về lượng và giảm 20,7% về trị giá so với tuần trước.
Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu từ các thị trường Singapore, Đài Loan, Trung
Quốc giảm mạnh; từ thị trường Thái Lan tăng mạnh so với tuần trước.
Tham khảo thị trường nhập khẩu nguyên liệu nhựa tuần qua
 

 
Tham khảo một số lô hàng nguyên liệu nhựa nhập khẩu (từ ngày 14/5 đến 21/5/2020)