Theo thống kê của Hải quan LB Nga, tổng kim ngạch nhập khẩu thủy sản của LB Nga năm 2020 đạt 1,67 tỷ USD, giảm 6,7% so với năm 2019. Các thị trường xuất khẩu chính thủy sản sang LB Nga gồm: Chi Lê (332 triệu USD – chiếm 19,9%), Quần đảo Faeroe (282 triệu USD – 16,9%), Trung Quốc (184 triệu USD – 11%), Belarus (132 triệu USD – 7,9%). Nhập khẩu thủy sản từ Việt Nam đạt 111 triệu USD, chiếm 6,6%, tăng 1,83% so với năm 2019.

LB Nga nhập khẩu từ Việt Nam trong năm 2020 chủ yếu là cá file (mã HS: 01 0304) với trị giá 42,8 triệu USD (chiếm 38,7% kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này của Nga), cá khô, cá muối (mã HS: 01 0305) với trị giá 31,4 triệu USD, chiếm 28,4%, giáp xác (mã HS: 01 0306) với trị giá  25,3 triệu USD, chiếm 22,9%.

Trong thời gian qua, trên cơ sở tăng cường hợp tác giữa các cơ quan quản lý xuất nhập khẩu hàng nông thủy sản giữa hai nước, số lượng các doanh nghiệp Việt Nam được phép xuất khẩu thủy sản sang Nga và các nước LMKT Á – Âu đã tăng lên khoảng 73 doanh nghiệp. Để tăng số lượng doanh nghiệp được cấp phép, đồng thời nâng cao kim ngạch xuất khẩu thủy sản sang Nga, các doanh nghiệp cần tăng cường công tác thị trường, xúc tiến thương mại, nâng cao chất lượng, đa dạng hóa toàn diện mặt hàng.
Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Nga