Một doanh nghiệp đầu chuỗi thông qua dự án USAID LinkSME tại Việt Nam tìm kiếm nhà cung cấp có năng lực sản xuất những sản phẩm sau:
I.    Lưỡi dao dành cho máy cắt cỏ (Lawn mower blade) (Hình ảnh chi tiết đính kèm)
II.    Lưỡi dao dành cho máy cắt kim loại (Brush cutter blade) (Hình ảnh chi tiết đính kèm)
Sản lượng dự kiến: hàng trăm nghìn sản phẩm / năm
Điều kiện dành cho công ty đăng ký:
I.    Có ít nhất 50% cổ phần được sở hữu bởi cổ đông Việt Nam.
II.    Có ít hơn 500 lao động toàn thời gian.
III.    Có đủ khả năng đáp ứng được quy trình sản xuất sau: 
 
STT Quy trình sản xuất Máy móc Ghi chú
1 Đầu vào nguyên liệu thô (Raw material incoming)  
 
 
2 Cắt (Cutting) Máy dập 200 tấn (200T Press)  
3 Đột dập (Punching) Máy dập 200 tấn (200T Press)  
4 Mài (Grinding) Máy mài bán tự động (Semi Automatic Grinding
Machine)
 
 
5 Xử lý nhiệt (Heat treatment)
 
 
Máy xử lý nhiệt  (Heat Treatment Machine)
 
Có thể gia công ngoài
6 Ủ (Annealing) Máy ủ (Annealing Furnace)
 
 
Có thể gia công ngoài
7 Bấm uốn (Press bending)  
Máy dập 200 tấn  (200T Press)
 
 
8 Phun cát (Sand blasting)  
Máy phun cát (Sand Blasting Chamber)
 
Có thể gia công ngoài
9 Nhúng phốt phát (Phosphate dipping)  
Hệ thống nhúng phốt phát (Phosphate Dipping System)
 
Có thể gia công ngoài
10 Tra dầu (Oil insert)  
Dầu + hệ thống tra dầu (Oil + application process)
 
 
11 Kiểm tra (Inspection) Kiểm soát chất lượng
 
 
 
12 Đóng gói và giao hàng  
Nhân công + xe tải
 

Quý doanh nghiệp quan tâm vui lòng liên hệ: Chị LoLy (SĐT: 0912 540 232; Email: loly@linksme.org hoặc loly8181@gmail.com)

File đính kèm:
Hình ảnh sản phẩm

Nguồn: Cục Xúc tiến thương mại