Trong tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2022, thị trường logistics toàn cầu và Việt Nam tiếp tục phục hồi và đang bước vào một giai đoạn mới, với kỳ vọng tăng trưởng đáng kể vào năm 2022 - bất chấp gián đoạn chuỗi cung ứng vì căng thẳng tại Ukranie và dịch bệnh tại Trung Quốc. Quá trình phục hồi cũng dẫn đến sự phân hóa rõ nét hơn ở các phân khúc thị trường. 
Mặc dù phục hồi vẫn được cho là xu hướng chủ đạo, nhưng bối cảnh toàn cầu tiếp tục diễn biến phức tạp hiện nay đòi hỏi các doanh nghiệp logistics và chủ hàng tiếp tục điều chỉnh các mô hình chuỗi cung ứng và logistics. Quá trình này cần được tiến hành từng bước, với sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bên liên quan và không thể được coi là một hoạt động đầu tư ngắn hạn với kết quả ngay lập tức. 
Thông tin thị trường logistics Việt Nam và thế giới tháng 5, 5 tháng năm 2022 và dự báo” sẽ cập nhật những thông tin và xu hướng mới nhất của thị trường, nguồn hàng và doanh nghiệp dịch vụ logistics. Một số cảnh báo và khuyến nghị được đưa ra có thể được tham khảo cho việc xây dựng hoặc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch kinh doanh cho các doanh nghiệp chủ hàng và dịch vụ logistics trong thời gian tới. 

NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH
TÓM TẮT 
1. TÌNH HÌNH CHUNG
1.1. Thị trường logistics thế giới trong tháng 5, 5 tháng năm 2022, dự báo và khuyến nghị
1.1.1. Tổng quan thị trường và vấn đề nổi bật trong 5 tháng năm 2022:
1.1.2. Dự báo:
1.1.3. Một số khuyến nghị
1.2. Tình hình kinh tế, thương mại tác động đến lĩnh vực logistics tại Việt Nam trong 5 tháng năm 2022 và dự báo
1.2.1. Tổng quan thị trường và các vấn đề nổi bật trong 5 tháng năm 2022:
1.2.2. Dự báo:
1.3. Tình hình các ngành hàng, nguồn hàng và dự báo (Dành cho các chủ hàng và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics cho các chủ hàng)
1.3.1. Tình hình
1.3.2. Dự báo
2. HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI
2.1. Tình hình chung
2.1.1. Khối lượng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển
2.1.2. Cơ cấu phương thức vận tải
2.2. Vận tải đường bộ
2.2.1. Khối lượng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển bằng đường bộ
2.2.2. Vấn đề vướng mắc, xu hướng, đề xuất và giải pháp
2.3. Vận tải đường sắt
2.3.1. Khối lượng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển bằng đường sắt
2.3.2. Vấn đề vướng mắc, xu hướng, đề xuất và giải pháp
2.4. Vận tải hàng không
2.4.1. Khối lượng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển bằng đường hàng không
2.4.2. Vấn đề vướng mắc, xu hướng, đề xuất và giải pháp
2.5. Vận chuyển đường thủy nội địa
2.5.1. Khối lượng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển bằng đường thủy nội địa
2.5.2. Vấn đề vướng mắc, xu hướng, đề xuất và giải pháp
2.6. Vận chuyển đường biển
2.6.1. Tổng lượng hàng hóa vận chuyển, luân chuyển trên đường biển:
2.6.2. Vấn đề vướng mắc, xu hướng, đề xuất và giải pháp:
3. CẢNG BIỂN
3.1. Tình hình chung
3.1.1. Cập nhật diễn biến
3.1.2. Vấn đề vướng mắc, xu hướng, đề xuất và giải pháp:
3.2. Tình hình tại một số khu vực cảng biển tiêu biểu
3.2.1. Cảng biển Hải Phòng
3.2.2. Cảng biển Quảng Ninh
3.2.3. Cảng biển Bà Rịa-Vũng Tàu
3.2.4. Cảng biển Quy Nhơn
3.2.5. Cảng biển Cát Lái
4. GIAO NHẬN, CHUYỂN PHÁT, KHO BÃI-BẤT ĐỘNG SẢN LOGISTICS VÀ DỊCH VỤ LIÊN QUAN
4.1. Giao nhận, chuyển phát
4.2. Kho bãi, bất động sản logistics
5. TÌNH HÌNH DOANH NGHIỆP VÀ LAO ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC LOGISTICS THÁNG 5 và 5 THÁNG NĂM 2022
5.1. Tình hình doanh nghiệp nói chung:
5.2. Doanh nghiệp và lao động trong lĩnh vực logistics:
 
 DANH MỤC HÌNH 
Hình 1: Những ngành hàng có sản lượng tăng/giảm mạnh nhất trong 5T/2022 so 5T/2021 
Hình 2: Tương quan xuất nhập khẩu hàng hóa và cán cân thương mại 5 tháng đầu năm 2022 
Hình 3: Tổng lượng vận chuyển hàng hóa của Việt Nam các tháng năm 2020, 2021 và 2022 
Hình 4: Cơ cấu vận chuyển hàng hóa trong nước và ngoài nước tháng 5/2022 
Hình 5: Cơ cấu phương thức vận chuyển hàng hóa của Việt Nam trong tháng 5/2022 
Hình 6: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ của Việt Nam 
Hình 7: Vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt các tháng năm 2020- 2022 
Hình 8: Vận tải hàng hóa bằng hàng không hàng tháng giai đoạn 2020-2022 
Hình 9: Vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa hàng tháng giai đoạn 2020-2022 
Hình 10: Vận chuyển hàng hóa bằng đường biển 
Hình 11: Lượng hàng hóa qua các cảng biển Việt Nam hàng tháng năm 2021 và 2022 
Hình 12: Lượng hàng hóa container qua các cảng biển Việt Nam hàng tháng năm 2021 và 2022 
 
DANH MỤC BẢNG 
Bảng 1: Tình hình nguồn hàng của các ngành hàng chính 5 tháng năm 2022 và so cùng kỳ năm 2021 
Bảng 2: Số lượng, vốn, lao động của doanh nghiệp lĩnh vực vận tải, kho bãi đăng ký thành lập mới 5 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm 2021 
Bảng 3: Biến động doanh nghiệp lĩnh vực vận tải kho bãi (ngừng hoạt động, giải thể) trong 5 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm 2021 
  
DANH MỤC HỘP 
Hộp 1: FIATA phát hành vận đơn điện tử đa phương thức cho tất cả các thành viên 
Hộp 2: Xu hướng dịch vụ logistics cụ thể ở các phân khúc thị trường 
Hộp 3: Nông sản là nguồn hàng còn nhiều dự địa phát triển cho vận chuyển đường sắt 
Hộp 4: Đề án "Tàu buýt container" được kỳ vọng góp phần giải bài toán logistics vùng ĐBSCL, hỗ trợ phát triển sản xuất, thương mại nông sản 
Hộp 5: Tắc nghẽn cảng biển sẽ còn kéo dài trên toàn thế giới 
Hộp 6: Tiếp tục nâng tầm cảng Cái Mép- Thị Vải về quy mô và tuyến tàu 
Hộp 7: Cảng Quy Nhơn là đầu mối quan trọng trên trục hành lang Ðông Tây 
Hộp 8: Các giải pháp chống ùn tắc và tạo thuận lợi logistics tại cảng Cát Lát 
Hộp 9: Doanh nghiệp logistics dặm cuối đầu tư vào công nghệ để bắt kịp xu hướng đi lên của thị trường 
Hộp 10: Quy mô và xu hướng trong thị trường bất động sản công nghiệp, logistics Việt Nam