Nhu cầu logistics Trung Quốc phục hồi trong bối cảnh biến động, quy mô thị trường tổng thể duy trì mở rộng và năng lực cung ứng tăng trưởng ổn định.
Trung Quốc triển khai nhiều biện pháp nhằm giảm chi phí logistics và nhấn mạnh tầm quan trọng của logistics. 
Với sự phát triển nhanh chóng của thương mại điện tử xuyên biên giới, nhu cầu của người tiêu dùng đối với hàng hóa xuyên biên giới ngày càng tăng, thúc đẩy quy mô của thị trường logistics thương mại điện tử xuyên biên giới của Trung Quốc tiếp tục mở rộng.
MỤC LỤC
TÓM TẮT    
PHẦN 1. CẬP NHẬT TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG LOGISTICS TRUNG QUỐC TRONG THÁNG    
1.    Tình hình phát triển ngành logistics Trung Quốc và một số vấn đề đáng lưu ý đối với Việt Nam    
2.    Hoạt động vận tải    

2.1.    Tình hình chung    
2.2.    Vận tải đường bộ    
2.3.    Vận tải đường sắt    
2.4.    Vận tải hàng không    
2.5.    Vận tải đường thủy    
3.    Cảng biển    
4.    Hoạt động giao nhận, kho bãi    

4.1.    Giao nhận, thương mại điện tử    
4.2.    Kho bãi, chuỗi lạnh    
PHẦN 2. PHÂN TÍCH SÂU: XU HƯỚNG CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NGÀNH LOGISTICS TRUNG QUỐC    
1. Thực trạng chính sách    
2. Xu hướng chính sách    

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1: Chỉ số giá cước vận tải logistics đường bộ của Trung Quốc tháng 02/2024    
Bảng 2: Khối lượng kinh doanh chuyển phát nhanh và thu nhập kinh doanh theo tỉnh/thành phố trong tháng 02/2024 tại Trung Quốc    

DANH MỤC HỘP

Hộp 1: Tham khảo các giải pháp giảm chi phí logistics của Trung Quốc    
Hộp 2: Tham khảo kinh nghiệm trong việc quản lý các hãng tàu nước ngoài tại Trung Quốc    
. 37