Trong khi một số nhà kinh tế lạc quan về sự phục hồi của kinh tế toàn cầu trong năm 2024 khi lãi suất ngừng tăng trên diện rộng thì các vấn đề địa chính trị kéo theo các lệnh trừng phạt, cấm vận, trả đũa, sự trỗi dậy của hải tặc, tin tặc và biến đổi khí hậu phức tạp hơn lại đặt lĩnh vực logistics trước những khó khăn, thách thức mới.

Có độ nhạy cảm cao với những thay đổi, thậm chí ngay khi đó chỉ là tín hiệu, các hoạt động logistics thường nhanh chóng bị tác động và kéo theo đó là sự điều chỉnh của các ngành, lĩnh vực mà ngành này phục vụ. 

Bối cảnh toàn cầu có thể thay đổi nhanh chóng, tác động đến chuỗi cung ứng và hành vi của từng tác nhân trong chuỗi trong năm 2024. Mặc dù sự trở lại của các mô hình truyền thống và mang tính chu kỳ hơn trong năm 2023 giúp tăng vị thế đàm phán của các chủ hàng, nhưng những yếu tố mới xuất hiện gần đây buộc họ phải cảnh giác hơn với nguy cơ gián đoạn có thể xảy ra nhanh chóng và thường bất ngờ, ngay cả khi thị trường đang thuộc về người mua. 

Thị trường logistics Việt Nam được thúc đẩy bởi tốc độ tăng trưởng kinh tế khả quan và vị trí chiến lược của đất nước trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Cùng với đó, tốc độ hội nhập kinh tế của Việt Nam đã thu hút các hoạt động thương mại và đầu tư gia tăng cả trong nước và quốc tế.

Báo cáo tập trung vào các nội dung chính sau đây:
+ Các xu hướng mới trên thị trường logistics toàn cầu trong năm 2024; 
+ Cập nhật tình hình (cung, cầu, giá cước) vận tải đường biển, đường hàng không, hãng tàu, hãng hàng không, cảng biển, cảng hàng không trên toàn cầu trong tháng 12/2023 và dự báo xu hướng trong quý I/2024;
+ Phân tích sâu về quản trị chuỗi cung ứng trong năm 2024.
+ Tình hình một số tuyến/luồng vận chuyển thương mại chính và dự báo; 
+ Tình hình kinh tế, thương mại, đầu tư tác động đến lĩnh vực logistics tại Việt Nam trong năm 2023;
+ Tình hình nguồn hàng cho dịch vụ logistics tại Việt Nam và dự báo;
+ Thị trường logistics Việt Nam theo từng phân khúc: Vận tải (chi tiết từng loại hình vận tải); Cảng biển; Giao nhận/chuyển phát; Kho bãi (Tổng thể và chi tiết theo địa bàn); 
+ Tình hình doanh nghiệp và lao động trong lĩnh vực logistics. 

ĐẶC BIỆT TRONG BÁO CÁO NÀY CÓ THỐNG KÊ SỐ LIỆU XUẤT, NHẬP KHẨU VÀ CÁN CÂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI CỦA VIỆT NAM TRONG NĂM 2023. 
CHI TIẾT HỆ THỐNG SỐ LIỆU VÀ CÁC NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH, VUI LÒNG XEM Ở DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ VÀ HỘP ở dưới.


NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH
TÓM TẮT 
PHẦN I. CẬP NHẬT TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG LOGISTICS TOÀN CẦU VÀ QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG 
1.1. Các diễn biến mới trên thị trường và dự báo 
1.1.1. Diễn biến thị trường logistics thế giới và các xu hướng mới: 
1.1.2. Vận tải đường biển và cảng biển 
1.1.3. Vận tải hàng không: 
1.2. Thông tin chi tiết một số tuyến/luồng vận tải chính bằng đường biển và đường hàng không và khuyến nghị với các chủ hàng
1.2.1. Diễn biến các tuyến vận chuyển đường biển chính trong tháng và xu hướng:
1.2.2. Các tuyến vận tải hàng không đáng lưu ý trong tháng
1.3. Cập nhật tình hình chuỗi cung ứng toàn cầu, xu hướng và khuyến nghị:
PHẦN II. MÔI TRƯỜNG KINH DOANH VÀ CÁC DIỄN BIẾN MỚI TRÊN THỊ TRƯỜNG LOGISTICS VIỆT NAM 
2.1. Dự báo triển vọng của thị trường logistics Việt Nam và các căn cứ quan trọng 
2.2. Tình hình kinh tế, thương mại tác động đến lĩnh vực logistics trong tại Việt Nam trong tháng và dự báo 
2.3. Tình hình các ngành hàng, nguồn hàng và dự báo (Dành cho các chủ hàng và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics cho các chủ hàng) 
2.3.1. Tình hình nguồn hàng 
a) Nguồn hàng sản xuất trong nước:
b) Nguồn hàng xuất, nhập khẩu
2.3.2. Dự báo 
PHẦN III. PHÂN TÍCH SÂU HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI HÀNG HÓA 
3.1. Tình hình chung
3.1.1. Khối lượng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển
3.1.2. Cơ cấu phương thức vận tải
3.1.3. Tình hình xuất, nhập khẩu và cán cân thương mại dịch vụ vận tải của Việt Nam trong năm 2023
3.2. Vận tải đường bộ
3.2.1. Khối lượng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển bằng đường bộ
3.2.2. Vấn đề vướng mắc, xu hướng, đề xuất và giải pháp
3.3. Vận tải đường sắt
3.3.1. Khối lượng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển bằng đường sắt
3.3.2. Vấn đề vướng mắc, xu hướng, đề xuất và giải pháp
3.4. Vận tải hàng không
3.4.1. Khối lượng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển bằng đường hàng không
3.4.2. Vấn đề vướng mắc, xu hướng, đề xuất và giải pháp
3.5. Vận chuyển đường thủy nội địa
3.5.1. Khối lượng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển bằng đường thủy nội địa
3.5.2. Vấn đề vướng mắc, xu hướng, đề xuất và giải pháp
3.6. Vận chuyển đường biển
3.6.1. Tổng lượng hàng hóa vận chuyển, luân chuyển trên đường biển:
3.6.2. Vấn đề vướng mắc, xu hướng, đề xuất và giải pháp
PHẦN IV. PHÂN TÍCH SÂU TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CẢNG BIỂN 
4.1. Tình hình chung
4.1.1. Cập nhật diễn biến
4.1.2. Vấn đề vướng mắc, xu hướng, đề xuất và giải pháp:
4.2. Tình hình tại một số khu vực cảng biển tiêu biểu
4.2.1. Cảng biển Hải Phòng
4.2.2. Cảng biển Đồng Nai
4.2.3. Cảng biển Bà Rịa – Vũng Tàu
4.2.4. Cảng biển Quảng Ninh
4.2.5. Cảng Đà Nẵng
4.2.6. Cảng Sài Gòn
PHẦN V. DỊCH VỤ GIAO NHẬN, CHUYỂN PHÁT, KHO BÃI-BẤT ĐỘNG SẢN LOGISTICS, CHUỖI CUNG ỨNG LẠNH VÀ DỊCH VỤ LIÊN QUAN 
5.1. Giao nhận, chuyển phát
5.2. Kho bãi, bất động sản logistics
5.2.1. Diễn biến và xu hướng chung:
5.2.2. Tình hình tại các khu vực:
PHẦN VI. TÌNH HÌNH DOANH NGHIỆP VÀ LAO ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC LOGISTICS THÁNG 12 và NĂM 2023 
6.1. Tình hình doanh nghiệp nói chung:
6.2. Doanh nghiệp và lao động trong lĩnh vực logistics:
  
DANH MỤC BIỂU ĐỒ 
Biểu đồ 1: Chênh lệch giá cước vận tải đường biển giữa nhà vận chuyển và nhà giao nhận vận tải cho năm 2024 
Biểu đồ 2: Các ngành hàng có sản lượng biến động mạnh nhất trong năm 2023 so với cùng kỳ năm 2022 
Biểu đồ 3: Tổng lượng vận chuyển hàng hóa của Việt Nam các tháng năm 2022 - 2023 
Biểu đồ 4: Cơ cấu vận chuyển hàng hóa trong nước và ngoài nước tháng 12/2023 
Biểu đồ 5: Cơ cấu phương thức vận tải hàng hóa của Việt Nam trong tháng 12/2023 
Biểu đồ 6: Cơ cấu phương thức vận tải hàng hóa của Việt Nam trong năm 2023 
Biểu đồ 7: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ của Việt Nam các tháng giai đoạn 2022-2023 
Biểu đồ 8: Vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt các tháng giai đoạn 2022- 2023 
Biểu đồ 9: Vận tải hàng hóa bằng hàng không hàng tháng giai đoạn 2022-2023 
Biểu đồ 10: Vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa hàng tháng giai đoạn 2022-2023 
Biểu đồ 11: Vận chuyển hàng hóa bằng đường biển các tháng giai đoạn 2022-2023 
Biểu đồ 12: Lượng hàng hóa qua các cảng biển Việt Nam hàng tháng năm 2022 và 2023 
Biểu đồ 13: Những ngành hàng có chỉ số tồn kho vào 31/12/2023 tăng cao nhất so với cùng kỳ năm 2022 
Biểu đồ 14: Nhóm 5 chiến lược hàng đầu mà các doanh nghiệp logistics Việt Nam ưu tiên áp dụng trong ngắn hạn và dài hạn 
 
DANH MỤC BẢNG 
Bảng 1: Kịch bản phát triển lĩnh vực logistics trong bối cảnh kịch bản trung bình 
Bảng 2: Thống kê nguồn hàng sản xuất trong nước của các ngành hàng tiêu biểu trong năm 2023 
Bảng 3: Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa và cán cân thương mại trong năm 2023 
Bảng 4: Lượng xuất khẩu một số mặt hàng trong tháng 12 và cả năm 2023 so với cùng kỳ năm 2022 
Bảng 5: Lượng nhập khẩu một số mặt hàng trong tháng 12 và năm 2023 so với cùng kỳ năm 2022 
Bảng 6: Trị giá xuất khẩu, nhập khẩu dịch vụ vận tải năm 2023, so với năm 2022 và tỷ trọng trong tổng trị giá xuất, nhập khẩu dịch vụ của Việt Nam 
Bảng 7: Số lượng, vốn, lao động của doanh nghiệp lĩnh vực vận tải, kho bãi đăng ký thành lập mới trong năm 2023 so với năm 2022 
Bảng 8: Biến động doanh nghiệp lĩnh vực vận tải, kho bãi (ngừng hoạt động, giải thể) trong năm 2023 so với năm 2022 
Bảng 9: Xếp hạng 10 công ty uy tín ngành logistics năm 2023 
 
DANH MỤC HỘP 
Hộp 1: Kế hoạch điều chỉnh giá vé tại các trạm thu phí 
Hộp 2: Điều chỉnh giá dịch vụ bốc dỡ container tại cảng biển 
Hộp 3: Bộ Giao thông vận tải đề xuất điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 dựa theo các quy hoạch liên quan.