THÔNG TIN DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 VÀ DỰ BÁO cập nhật các phân tích, đánh giá về tình hình sản xuất, tiêu thụ, diễn biến giá các mặt hàng rau quả ở trong nước; tình hình xuất nhập khẩu rau quả của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2023 (phân theo kim ngạch, chủng loại, thị trường); bên cạnh đó là những thông tin cập nhật về cung cầu một số chủng loại rau quả trên thị trường thế giới. 
ĐẶC BIỆT, những nhận định và đánh giá, dự báo về cung cầu, xuất khẩu trái cây trong thời gian tới hy vọng sẽ có giá trị tham khảo tốt cho công việc của Quý khách trong thời gian tới.

Thông tin nổi bật:

    Trong 9 tháng năm 2023, sản lượng nhiều loại trái cây chủ lực như xoài, chuối, bưởi, nhãn tăng khá so với cùng kỳ năm trước, riêng thanh long giảm đáng kể.
    Kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam trong 9 tháng năm 2023 ước tăng 71,8% so với cùng kỳ năm 2022 nhờ tăng mạnh xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc và EU. Dự báo xuất khẩu rau quả sẽ tiếp đà tăng trưởng, kim ngạch xuất khẩu có thể tăng lên hơn 5,5 tỷ USD trong cả năm 2023.

MỤC LỤC: 

I. THÔNG TIN NỔI BẬT    
1. Thị trường trong nước    
2. Thị trường thế giới
II.  DIẾN BIẾN THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ TRONG NƯỚC    
1. Thị trường trái cây    

1.1. Tình hình sản xuất    
1.2. Diễn biến giá    
2. Thị trường rau củ    
2.1. Tình hình sản xuất    
2.2. Diễn biến giá    
3. Tình hình xuất, nhập khẩu rau quả    
3.1. Tình hình xuất khẩu    
3.2. Tình hình nhập khẩu    
4. Dự báo    
II. THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ THẾ GIỚI    
1. Tình hình xuất nhập khẩu rau quả của Thái Lan trong 8 tháng đầu năm 2023
2. Tình hình cung cầu chanh, bưởi của EU niên vụ 2022/23
3. Tình hình cung cầu cam, quýt của toàn cầu niên vụ 2022/23
4. Tình hình cung cầu đào, xuân đào và anh đào của Trung Quốc niên vụ 2023/24


DANH MỤC BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 1: Sản lượng và tăng trưởng sản lượng dự kiến của một số loại cây ăn quả chủ lực trong 9 tháng đầu năm 2023
Biểu đồ 2: Kim ngạch xuất khẩu rau quả (bao gồm chế biến) của Việt Nam qua các tháng năm 2022 – 2023   
Biểu đồ 3: Cơ cấu thị trường xuất khẩu rau quả của Việt Nam 
Biểu đồ 4: Kim ngạch xuất khẩu trái cây tươi của Việt Nam qua các tháng năm 2022 - 2023    
Biểu đồ 5: Cơ cấu mặt hàng trái cây xuất khẩu tươi của Việt Nam    
Biểu đồ 6: Cơ cấu mặt hàng rau củ xuất khẩu của Việt Nam 
Biểu đồ 7: Kim ngạch nhập khẩu rau quả của Việt Nam năm 2021 - 2023    
Biểu đồ 8: Cơ cấu thị trường nhập khẩu rau quả của Việt Nam   
Biểu đồ 9: Kim ngạch nhập khẩu trái cây qua các tháng năm 2022 - 2023   
Biểu đồ 10: Cơ cấu chủng loại trái cây nhập khẩu của Việt Nam 
Biểu đồ 11. Cơ cấu thị trường nhập khẩu trái cây của Việt Nam 
 

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1: Kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam 8 tháng đầu năm 2023, phân theo thị trường    
Bảng 2: Kim ngạch xuất khẩu trái cây tươi của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2023, phân theo chủng loại
Bảng 3: Kim ngạch xuất khẩu trái cây tươi của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2023, phân theo thị trường   
Bảng 4: Doanh nghiệp xuất khẩu trái cây của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2023   
Bảng 5: Kim ngạch xuất khẩu rau củ tươi của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2023, phân theo chủng loại
Bảng 6: Kim ngạch xuất khẩu rau củ tươi của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2023, phân theo thị trường   
Bảng 7: Kim ngạch nhập khẩu rau quả của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2023, phân theo thị trường
Bảng 8: Kim ngạch nhập khẩu trái cây tươi của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2023, phân theo chủng loại  Bảng 9: Kim ngạch nhập khẩu trái cây tươi trong 8 tháng đầu năm 2023, phân theo thị trường   
Bảng 10: Các doanh nghiệp nhập khẩu trái cây hàng đầu của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2023    
Bảng 11: Kim ngạch nhập khẩu rau củ trong 8 tháng đầu năm 2023, phân theo chủng loại
Bảng 12: Kim ngạch xuất khẩu trái cây của Thái Lan trong 8 tháng đầu năm 2023, phân theo thị trường   
Bảng 13: Kim ngạch xuất khẩu trái cây của Thái Lan trong 8 tháng đầu năm 2023, phân theo chủng loại   
Bảng 14: Kim ngạch xuất khẩu rau củ của Thái Lan trong 8 tháng đầu năm 2023, phân theo thị trường  
Bảng 15: Sản lượng, tiêu thụ và xuất nhập khẩu chanh của EU
Bảng 16: Sản lượng, tiêu thụ và xuất nhập khẩu bưởi của EU
Bảng 17: Sản lượng, tiêu thụ và xuất nhập khẩu quýt toàn cầu, phân theo thị trƣờng
Bảng 18: Sản lượng, tiêu thụ và xuất nhập khẩu đào và xuân đào của Trung Quốc
Bảng 19: Sản lượng, tiêu thụ và xuất nhập khẩu đào và xuân đào của Trung Quốc

   

NẾU QUÝ KHÁCH QUAN TÂM, VUI LÒNG NHẤN VÀO ô  MUA TÀI LIỆU màu vàng ở trên. VIỆC THANH TOÁN RẤT THUẬN TIỆN. VUI LÒNG CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HƯỚNG DẪN CHI TIẾT: HƯỚNG DẪN THANH TOÁN