THÔNG TIN DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 VÀ DỰ BÁO cập nhật các phân tích, đánh giá về tình hình sản xuất, tiêu thụ, diễn biến giá các mặt hàng rau quả ở trong nước; tình hình xuất nhập khẩu rau quả của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2023 (phân theo kim ngạch, chủng loại, thị trường); bên cạnh đó là những thông tin cập nhật về cung cầu một số chủng loại rau quả trên thị trường thế giới. 
ĐẶC BIỆT, những nhận định và đánh giá, dự báo về cung cầu, xuất khẩu trái cây trong thời gian tới hy vọng sẽ có giá trị tham khảo tốt cho công việc của Quý khách trong thời gian tới.

Thông tin nổi bật:

    Trong 6 tháng đầu năm 2023, sản lượng nhiều loại trái cây chủ lực tăng đáng kể so với cùng kỳ năm trước, ngoại trừ thanh long.
    Kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2023 ước tăng 64,2% so với cùng kỳ năm 2022 nhờ tăng mạnh xuất khẩu các mặt hàng... Dự báo xuất khẩu rau quả sẽ tiếp đà tăng trưởng tích cực trong nửa cuối năm 2023.


MỤC LỤC: 

I. THÔNG TIN NỔI BẬT    
1. Thị trường trong nước    
2. Thị trường thế giới
II.  DIẾN BIẾN THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ TRONG NƯỚC    
1. Thị trường trái cây    

1.1. Tình hình sản xuất    
1.2. Diễn biến giá    
2. Thị trường rau củ    
2.1. Tình hình sản xuất    
2.2. Diễn biến giá    
3. Tình hình xuất, nhập khẩu rau quả    
3.1. Tình hình xuất khẩu    
3.2. Tình hình nhập khẩu    
4. Dự báo    
II. THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ THẾ GIỚI    
1. Tình hình xuất nhập khẩu rau quả của Thái Lan trong 5 tháng đầu năm 2023
2. Tình hình cung cầu táo và lê của Nam Phi niên vụ 2022/23DANH MỤC BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 1: Sản lượng và tăng trưởng sản lượng dự kiến của một số loại cây ăn quả chủ lực trong 6 tháng đầu năm 2023
Biểu đồ 2: Kim ngạch xuất khẩu rau quả (bao gồm chế biến) của Việt Nam qua các tháng năm 2022 – 2023   
Biểu đồ 3: Cơ cấu thị trường xuất khẩu rau quả của Việt Nam 5 tháng đầu năm 2023
Biểu đồ 4: Kim ngạch xuất khẩu trái cây tươi của Việt Nam qua các tháng năm 2022 - 2023    
Biểu đồ 5: Cơ cấu mặt hàng trái cây xuất khẩu tươi của Việt Nam 5 tháng đầu năm 2023   
Biểu đồ 6: Cơ cấu mặt hàng rau củ xuất khẩu của Việt Nam 5 tháng đầu năm 2023
Biểu đồ 7: Kim ngạch nhập khẩu rau quả của Việt Nam năm 2021 - 2023    
Biểu đồ 8: Cơ cấu thị trường nhập khẩu rau quả của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2023    
Biểu đồ 9: Kim ngạch nhập khẩu trái cây qua các tháng năm 2022 - 2023   
Biểu đồ 10: Cơ cấu chủng loại trái cây nhập khẩu của Việt Nam 5 tháng đầu năm 2023   
Biểu đồ 11. Cơ cấu thị trường nhập khẩu trái cây của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2023   

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1: Kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam 5 tháng đầu năm 2023, phân theo thị trường    
Bảng 2: Kim ngạch xuất khẩu trái cây tươi của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2023, phân theo chủng loại
Bảng 3: Kim ngạch xuất khẩu trái cây tươi của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2023, phân theo thị trường   
Bảng 4: Doanh nghiệp xuất khẩu trái cây của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2023   
Bảng 5: Kim ngạch xuất khẩu rau củ tươi của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2023, phân theo chủng loại
Bảng 6: Kim ngạch xuất khẩu rau củ tươi của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2023, phân theo thị trường   
Bảng 7: Kim ngạch nhập khẩu rau quả của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2023, phân theo thị trường
Bảng 8: Kim ngạch nhập khẩu trái cây tươi của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2023, phân theo chủng loại  Bảng 9: Kim ngạch nhập khẩu trái cây tươi trong 5 tháng đầu năm 2023, phân theo thị trường   
Bảng 10: Các doanh nghiệp nhập khẩu trái cây hàng đầu của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2023    
Bảng 11: Kim ngạch nhập khẩu rau củ trong 5 tháng đầu năm 2023, phân theo thị trường    
Bảng 12: Kim ngạch nhập khẩu rau củ trong 5 tháng đầu năm 2023, phân theo chủng loại
Bảng 13: Kim ngạch xuất khẩu trái cây của Thái Lan trong 5 tháng đầu năm 2023, phân theo thị trường   
Bảng 14: Kim ngạch xuất khẩu trái cây của Thái Lan trong 5 tháng đầu năm 2023, phân theo chủng loại   
Bảng 15: Kim ngạch xuất khẩu rau củ của Thái Lan trong 5 tháng đầu năm 2023, phân theo thị trường  

   

NẾU QUÝ KHÁCH QUAN TÂM, VUI LÒNG NHẤN VÀO ô  MUA TÀI LIỆU màu vàng ở trên. VIỆC THANH TOÁN RẤT THUẬN TIỆN. VUI LÒNG CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HƯỚNG DẪN CHI TIẾT: HƯỚNG DẪN THANH TOÁN