THÔNG TIN DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ NĂM 2023 VÀ DỰ BÁO cập nhật các phân tích, đánh giá về tình hình sản xuất, tiêu thụ, diễn biến giá các mặt hàng rau quả ở trong nước; tình hình xuất nhập khẩu rau quả của Việt Nam trong năm 2023 (phân theo kim ngạch, chủng loại, thị trường); bên cạnh đó là những thông tin cập nhật về cung cầu một số chủng loại rau quả trên thị trường thế giới. 
ĐẶC BIỆT, những nhận định và đánh giá, dự báo về cung cầu, xuất khẩu trái cây trong thời gian tới hy vọng sẽ có giá trị tham khảo tốt cho công việc của Quý khách trong thời gian tới.

Thông tin nổi bật:

  Trong quý đầu năm 2024, sản lượng nhiều loại trái cây chủ lực tăng so với cùng kỳ năm trước như xoài, chuối, cam, bưởi, dứa, với mức tăng lần lượt là ... Kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam trong quý I/2024 tiếp đà tăng trưởng cao nhờ tăng mạnh xuất khẩu sang các thị trường như Thái Lan, Trung Quốc và Hàn Quốc. Các loại trái cây có mức tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu cao là …

MỤC LỤC: 

I. THÔNG TIN NỔI BẬT  

1. Thị trường trong nước   
2. Thị trường thế giới    
II.  DIẾN BIẾN THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ TRONG NƯỚC    
1. Thị trường trái cây   
1.1. Tình hình sản xuất   
1.2. Diễn biến giá  
2. Thị trường rau củ   
2.1. Tình hình sản xuất   
2.2. Diễn biến giá  
3. Tình hình xuất, nhập khẩu rau quả  
3.1. Xuất khẩu
3.2. Tình hình nhập khẩu  
4. Dự báo  
II. THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ THẾ GIỚI 
1. Tình hình xuất nhập khẩu rau quả của Thái Lan
2. Tình hình cung cầu mặt hàng quýt và bưởi của toàn cầu trong niên vụ 2023/24


DANH MỤC BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 1: Sản lượng và tăng trưởng sản lượng của một số loại cây ăn quả chủ lực trong quý I năm 2024 
Biểu đồ 2: Kim ngạch xuất khẩu rau quả (bao gồm chế biến) của Việt Nam qua các tháng năm 2023 - 2024    
Biểu đồ 3: Cơ cấu thị trường xuất khẩu rau quả của Việt Nam 2 tháng năm 2024   
Biểu đồ 4: Kim ngạch xuất khẩu trái cây tươi của Việt Nam qua các tháng năm 2022 – 2023   
Biểu đồ 5: Cơ cấu mặt hàng trái cây xuất khẩu tươi của Việt Nam 2 tháng năm 2024    
Biểu đồ 6: Cơ cấu mặt hàng rau củ xuất khẩu của Việt Nam 2 tháng năm 2024    
Biểu đồ 7: Kim ngạch nhập khẩu rau quả của Việt Nam năm 2023 - 2024    
Biểu đồ 8: Cơ cấu thị trường nhập khẩu rau quả của Việt Nam 2 tháng năm 2024   
Biểu đồ 9: Kim ngạch nhập khẩu trái cây qua các tháng năm 2023 - 2024 
Biểu đồ 10: Cơ cấu chủng loại trái cây nhập khẩu của Việt Nam 2 tháng năm 2024 
Biểu đồ 11: Cơ cấu mặt hàng rau củ nhập khẩu của Việt Nam trong 2 tháng năm 2024  
DANH MỤC BẢNG

Bảng 1: Kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam    
Bảng 2: Kim ngạch xuất khẩu trái cây tươi của Việt Nam trong tháng 2/2024
Bảng 3: Kim ngạch xuất khẩu trái cây tươi của Việt Nam trong tháng 2/2024, phân theo thị trường    
Bảng 4: Các doanh nghiệp xuất khẩu trái cây tươi hàng đầu của Việt Nam trong tháng 1 năm 2024    
Bảng 5: Kim ngạch xuất khẩu rau củ tươi của Việt Nam trong tháng 2/2024    
Bảng 6: Kim ngạch xuất khẩu rau củ tươi của Việt Nam trong tháng 2/2024, phân theo chủng loại   
Bảng 7: Kim ngạch nhập khẩu rau quả của Việt Nam trong tháng 2/2024
Bảng 8: Kim ngạch nhập khẩu trái cây tươi của Việt Nam trong tháng 2/2024   
Bảng 9: Kim ngạch nhập khẩu trái cây tươi trong tháng 2/2024   
Bảng 10: Doanh nghiệp nhập khẩu trái cây của Việt Nam trong 2 tháng năm 2024    
Bảng 11: Kim ngạch nhập khẩu rau củ trong tháng 2/2024   
Bảng 12: Kim ngạch xuất khẩu trái cây của Thái Lan trong tháng 2/2024, phân theo thị trường    
Bảng 13: Kim ngạch xuất khẩu trái cây của Thái Lan trong tháng 2/2024, phân theo chủng loại    
Bảng 14: Kim ngạch xuất khẩu rau củ của Thái Lan trong tháng 2/2024, phân theo thị trường    
Bảng 15: Sản lượng, tiêu thụ và xuất nhập khẩu lê của toàn cầu, phân theo địa lý    
Bảng 16: Sản lượng, tiêu thụ và xuất nhập khẩu lê của toàn cầu, phân theo địa lý