THÔNG TIN DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ NĂM 2023 VÀ DỰ BÁO cập nhật các phân tích, đánh giá về tình hình sản xuất, tiêu thụ, diễn biến giá các mặt hàng rau quả ở trong nước; tình hình xuất nhập khẩu rau quả của Việt Nam trong năm 2023 (phân theo kim ngạch, chủng loại, thị trường); bên cạnh đó là những thông tin cập nhật về cung cầu một số chủng loại rau quả trên thị trường thế giới. 
ĐẶC BIỆT, những nhận định và đánh giá, dự báo về cung cầu, xuất khẩu trái cây trong thời gian tới hy vọng sẽ có giá trị tham khảo tốt cho công việc của Quý khách trong thời gian tới.

Thông tin nổi bật:
    Năm 2023, sản lượng một số loại trái cây chủ lực tăng so với năm trước gồm: xoài ước tăng ...%; cam tăng ...%; sầu riêng tăng ...%; nhãn tăng ...%; chuối tăng ...%; bưởi tăng ...%. Riêng sản lượng thanh long giảm ...% so với năm 2022.
    Kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam trong năm 2023 ước tăng 65,9% so với năm 2022, lên 5,5 tỷ USD nhờ tăng mạnh xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc (tăng ...%) và EU (tăng ...%). Trong đó, kim ngạch xuất khẩu một số loại trái cây tăng mạnh, làm thay đổi đáng kể cơ cấu chủng loại trái cây xuất khẩu chủ lực của Việt Nam

MỤC LỤC: 

I. THÔNG TIN NỔI BẬT  
1. Thị trường trong nước   
2. Thị trường thế giới    
II.  DIẾN BIẾN THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ TRONG NƯỚC    
1. Thị trường trái cây   
1.1. Tình hình sản xuất   
1.2. Diễn biến giá  
2. Thị trường rau củ   
2.1. Tình hình sản xuất   
2.2. Diễn biến giá  
3. Tình hình xuất, nhập khẩu rau quả  
3.1. Xuất khẩu
3.2. Tình hình nhập khẩu  
4. Dự báo  
II. THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ THẾ GIỚI 
1. Tình hình xuất nhập khẩu rau quả của Thái Lan
2. Tình hình cung cầu táo, nho của toàn cầu trong niên vụ 2023/24


DANH MỤC BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 1: Sản lượng và tăng trưởng sản lượng dự kiến của một số loại cây ăn quả chủ lực trong năm 2023
Biểu đồ 2: Kim ngạch xuất khẩu rau quả (bao gồm chế biến) của Việt Nam qua các tháng năm 2022 - 2023 
Biểu đồ 3: Cơ cấu thị trường xuất khẩu rau quả của Việt Nam 
Biểu đồ 4: Kim ngạch xuất khẩu trái cây tươi của Việt Nam năm 2022 - 2023    
Biểu đồ 5: Cơ cấu mặt hàng trái cây xuất khẩu tươi của Việt Nam 
Biểu đồ 6: Cơ cấu mặt hàng rau củ xuất khẩu của Việt Nam
Biểu đồ 7: Kim ngạch nhập khẩu rau quả của Việt Nam năm 2022 - 2023 
Biểu đồ 8: Cơ cấu thị trường nhập khẩu rau quả của Việt Nam 
Biểu đồ 9: Kim ngạch nhập khẩu trái cây qua các tháng năm 2022 - 2023  
Biểu đồ 10: Cơ cấu chủng loại trái cây nhập khẩu của Việt Nam 
Biểu đồ 11: Cơ cấu mặt hàng rau củ nhập khẩu của Việt Nam  DANH MỤC BẢNG

Bảng 1: Kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam trong tháng 11/2023, phân theo thị trường    
Bảng 2: Kim ngạch xuất khẩu trái cây tươi của Việt Nam trong tháng 11/2023, phân theo chủng loại     
Bảng 3: Kim ngạch xuất khẩu trái cây tươi của Việt Nam trong tháng 11/2023, phân theo thị trường    
Bảng 4: Doanh nghiệp xuất khẩu trái cây của Việt Nam trong 11 tháng năm 2023    
Bảng 5: Kim ngạch xuất khẩu rau củ tươi của Việt Nam trong tháng 11/2023, phân theo chủng loại    
Bảng 6: Kim ngạch xuất khẩu rau củ tươi của Việt Nam trong tháng 11/2023, phân theo thị trường   
Bảng 7: Doanh nghiệp xuất khẩu rau củ của Việt Nam trong 11 tháng năm 2023   
Bảng 8: Kim ngạch nhập khẩu rau quả của Việt Nam trong tháng 11/2023, phân theo thị trường    
Bảng 9: Kim ngạch nhập khẩu trái cây tươi của Việt Nam trong tháng 11/2023, phân theo thị trường    
Bảng 10: Kim ngạch nhập khẩu trái cây tươi trong tháng 11/2023, phân theo chủng loại 
Bảng 11: Các doanh nghiệp nhập khẩu trái cây hàng đầu của Việt Nam trong 11 tháng năm 2023
Bảng 12: Kim ngạch nhập khẩu rau củ trong tháng 11/2023, phân theo chủng loại    
Bảng 13: Kim ngạch xuất khẩu trái cây của Thái Lan trong 11 tháng năm 2023, phân theo thị trường   
Bảng 14: Kim ngạch xuất khẩu trái cây của Thái Lan trong 11 tháng năm 2023, phân theo chủng loại   
Bảng 15: Kim ngạch xuất khẩu rau củ của Thái Lan trong 11 tháng năm 2023, phân theo thị trường 
Bảng 16: Sản lượng, tiêu thụ và xuất nhâp khẩu táo của toàn cầu, phân theo địa lý 
Bảng 17:  Sản lượng, tiêu thụ và xuất nhập khẩu nho của toàn cầu, phân theo địa lý  

   

NẾU QUÝ KHÁCH QUAN TÂM, VUI LÒNG NHẤN VÀO ô  MUA TÀI LIỆU màu vàng ở trên. VIỆC THANH TOÁN RẤT THUẬN TIỆN. VUI LÒNG CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HƯỚNG DẪN CHI TIẾT: HƯỚNG DẪN THANH TOÁN