Chính phủ Thái Lan và In-đô-nê-xi-a dự kiến sẽ ký thỏa thuận chung về mua bán gạo với khối lượng ước tính đạt 1 triệu tấn, chủ yếu là gạo trắng 15% và 25% tấm. Thời gian ký kết dự kiến cuối tháng 03/2021. Tuy nhiên, thỏa thuận chung về mua bán gạo cũng kèm theo nhiều điều khoản, phụ thuộc vào sản lượng gạo 02 quốc gia và giá gạo thế giới.

Trong giai đoạn 2012-2016, Thái Lan bán tổng cộng 925.000 tấn gạo cho Chính phủ In-đô-nê-xi-a. Tuy nhiên, khoảng thời gian 05 năm sau đó, không có bất kỳ thỏa thuận chung nào về mua bán gạo giữa 02 quốc gia được ký kết do Chính phủ In-đô-nê-xi-a áp dụng chính sách tự túc (self-sufficient) về giá và tăng sản lượng gạo nội địa.

Thời gian qua, In-đô-nê-xi-a phải đối mặt với việc thiếu hụt nguồn cung gạo trong nước do thiên tai và ảnh hưởng dịch cúm Covid-19 khiến In-đô-nê-xi-a nhập khẩu gạo để phục vụ nhu cầu trong nước và bình ổn giá gạo. Trong năm 2020, Thái Lan xuất khẩu tổng cộng 89.406 tấn gạo tới In-đô-nê-xi-a, tăng 46,3% so với năm trước đó đạt giá trị 2.262 tỉ Bạt, tăng 86,7%.

Trong diễn biến liên quan, Chính phủ Thái Lan tăng cường xúc tiến ký kết thỏa thuận chung về mua bán 1 triệu tấn gạo chủ yếu là gạo trắng và đồ với Chính phủ Bangladesh.

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Thái Lan