Xin giới thiệu số liệu nhập khẩu chè của Pakistan tháng 4/2021 do Thương vụ Việt Nam tại Pakistan cung cấp.
Xin xem chi tiết tại file đính kèm dưới đây!
Tải file đính kèm
1 file
Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Pakistan