Ngày 15/5/2021, Tổng thống Philippines (PLP) ký Sắc lệnh (EO) số 135 công bố PLP tạm thời điều chỉnh giảm thuế MFN đối với gạo nhập khẩu xuống mức đồng 35% (bằng mức hiện tại dành cho gạo nhập khẩu từ các nước ASEAN) từ mức 40% (trong hạn ngạch) và 50% (ngoài hạn ngạch) và thời hạn có hiệu lực của Sắc lệnh EO 135 là trong vòng một năm tính từ 15 ngày kể từ ngày đăng trên công báo (17/5/2021).

Việc ban hành Sắc lệnh này của PLP với lý do “giá gạo thế giới tăng ”và do hạn chế “ những bất ổn về nguồn cung gạo của PLP”.

Như vậy, với EO135, PLP mở rộng quy mô nhập khẩu gạo bằng cách xóa bỏ sự chênh lệch về mức thuế giữa nhập khẩu từ ASEAN, ngoài ASEAN và  MFN phần còn lại với mục tiêu tăng nhập khẩu từ Ấn độ và Pakistan.

EO 135 sẽ tạo ra khả năng cạnh tranh giữa gạo Việt Nam mạnh hơn trên thị trường PLP. Hiện PLP nhập khẩu gần 90% lượng gạo từ Việt Nam (Năm 2019, PSA công bố lượng nhập khẩu từ Việt Nam là 2,7 triệu tấn trên tổng mức nhập khẩu 2,9 tr. tấn, trong khi về lượng phía Việt Nam công bố xuất khẩu sang PLP là 2,13 tr. tấn. Năm 2020- 2,22 tr, tấn nhập khẩu từ Việt Nam trên 2,38 tr. tấn tổng nhập khẩu)

Mức thuế nhập khẩu gạo từ Việt Nam không đổi- 35%.

Thương vụ PLP xin thông báo cho các doanh nghiệp xuất khẩu gạo biết sắc lệnh nói trên với nội dung Sắc lệnh ở file đính kèm.
Tải file đính kèm
1 file
Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Philippines