Tình hình logistics trong xuất khẩu
Nhiều hiệp hội, ngành hàng nếu khó khăn về logistics và kiến nghị các cơ quan chức năng cần nghiên cứu để giảm giá xăng dầu, giảm giá nguyên, vật liệu và chi phí logistics. 
Những khó khăn trong hoạt động logistics, đặc biệt là trong vận chuyển hàng hóa xuất khẩu sang Trung Quốc bị hạn chế vì dịch bệnh COVID-19 tại nước này đã ảnh hưởng lớn đến xuất khẩu hàng nông thủy sản của Việt Nam trong nửa đầu năm 2022, đặc biệt là nhóm hàng rau quả.
Các định hướng, chính sách, quy định tác động đến logistics trong hoạt động xuất khẩu: 
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 18/6/2022 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 02/4/2022 của Bộ Chính trị về Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đặc biệt có một số nội dung quan trọng về logistics trong Nghị quyết như sau (Xem chi tiết trong Báo cáo). 
Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa ban hành Thông tư số 05/2022 ngày 25 tháng 5 năm 2022 bãi bỏ một số quy định liên quan đến cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép của các Thông tư về vận tải đường bộ quốc tế do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành.
Các định hướng, chính sách, quy định của quốc tế tác động đến logistics trong hoạt động xuất khẩu: Tác động và/hoặc bài học kinh nghiệm cho logistics trong hoạt động xuất khẩu của Việt Nam
Hiệp hội Vận tải Hàng không quốc tế (IATA) kêu gọi các chính phủ hợp tác chặt chẽ với ngành hàng không để đảm bảo rằng các hệ thống an toàn hàng không thể cùng tồn tại một cách an toàn với các dịch vụ 5G mới.

PHẦN I. TÌNH HÌNH LOGISTICS TRONG HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU 
1 Tình hình chung:
2 Logistics trong hoạt động xuất khẩu một số mặt hàng và tại địa phương tiêu biểu:
2.1. Nhóm hàng nông thủy sản
2.2. Nhóm hàng công nghiệp
2.3. Tình hình tại một số địa phương
2.3.1. Tp. Đà Nẵng
2.3.2. Tỉnh Thanh Hóa
PHẦN 2. CÁC ĐỊNH HƯỚNG, CHÍNH SÁCH, QUY ĐỊNH TÁC ĐỘNG ĐẾN LOGISTICS TRONG HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU 
1.1. Các định hướng, chính sách về logistics nói chung
1.1.1. Các nội dung liên quan đến logistics trong Chương trình hành động của Chính phủ về Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
1.1.2. Các định hướng, chính sách về hoạt động và cơ sở hạ tầng phục vụ logistics
1.2. Các định hướng, chính sách, kế hoạch tác động đến xuất khẩu và logistics cho xuất khẩu
1.2.1. Dự thảo biểu Thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Hiệp định VN-EAEU FTA
1.2.2. Các nhóm giải pháp nâng cao năng lực logistics phục vụ xuất khẩu nông sản khu vực ĐBSCL
2 Định hướng, chính sách, quy định của nước ngoài: Tác động và/hoặc bài học kinh nghiệm cho logistics trong hoạt động xuất khẩu của Việt Nam
2.1. Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế (IATA) kêu gọi chính phủ các nước phối hợp đảm bảo an toàn hàng không khi triển khai các dịch vụ 5G
2.2. Tổ chức hàng hải thế giới (IMO) cải tiến quản lý dữ liệu, đánh giá và dự báo chi phí vận tải biển ở Thái Bình Dương
2.3. IMO và UNCTAD tiếp tục thúc đẩy các mục tiêu phát triển bền vững trong vận tải biển
2.4. Nam Phi tìm giải pháp cho các bất đồng trong vận tải đường bộ