Hiện nay, nhiều mặt hàng nông, thủy sản Việt Nam đã trở nên phổ biến và có chỗ đứng trên thị trường New Zealand. Việt Nam là nhà cung cấp hàng đầu (số 1 hoặc số 2 thị trường) đối với một số mặt hàng như hạt điều (96%), hạt tiêu (65%), cá basa phi lê (100%), tôm đông lạnh (27%).

Thị phần của nông sản Việt  Nam tại New Zealand

Hiện nay, nhiều mặt hàng nông, thủy sản Việt Nam đã trở nên phổ biến và có chỗ đứng trên thị trường New Zealand. Việt Nam là nhà cung cấp hàng đầu (số 1 hoặc số 2 thị trường) đối với một số mặt hàng như hạt điều (96%), hạt tiêu (65%), cá basa phi lê (100%), tôm đông lạnh (27%).

Về thủy sản (HS 03), trong năm 2020, kim ngạch xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang thị trường đạt 16,6 triệu NZD, chiếm 9% thị phần, xếp thứ 4 sau Trung Quốc, Na Uy, Australia. Kim ngạch và thị phần của một số tiểu nhóm cụ thể như sau: cá basa phi lê đông lạnh (HS 030462) đạt 1,76 triệu NZD, chiếm 100% thị phần; tôm đông lạnh (HS 030617), 12,1 triệu NZD, 27% thị phần; cá phi lê đông lạnh khác (030489), 1,1 triệu NZD, 17% thị phần; trứng cá đã chế biến, bảo quản (HS 1604), 2,1 triệu NZD, chiếm 2% thị phần; chế phẩm tôm, cua, mực (HS1605), 6 triệu NZD, chiếm 16% thị phần;

Về nông sản, mặt hàng hạt điều Việt Nam chiếm vị thế tuyệt đối với kim ngạch đạt gần 27 triệu NZD, chiếm 96% thị phần năm 2020. Mặt hàng cà phê, hạt tiêu, chè (HS 09) đạt 7,9 triệu NZD, chiếm 4% thị phần, trong đó hạt tiêu nguyên hạt (HS 090411) đạt 1 triệu NZD, chiếm 65%; hạt tiêu đã xay, nghiền (HS 090412) đạt 2 triệu NZD, chiếm 60%; cà phê chưa rang (HS090111), đạt 3,6 triệu NZD, chiếm 5% thị phần.

Mặt hàng rau, củ (HS 07) năm 2020 đạt kim ngạch 1,8 triệu NZD, chiếm 2% thị phần, trong đó rau đông lạnh (HS 0710) đạt 1,3 triệu NZD, chiếm 5% thị phần; tinh bột sắn (HS 0714) đạt 395.000 NZD, chiếm 2% thị phần.

Mặt hàng gạo (HS 1006) năm 2020 đạt kim ngạch 9 triệu NZD, chiếm 9% thị phần, trong đó chủ yếu là mặt hàng gạo xát (HS 100630), đạt 8,25 triệu NZD, chiếm 9% thị phần.
Xin xem chi tiết tại file đính kèm dưới đây!
Tải file đính kèm
1 file
 2021-QBLk6
Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại New Zealand