Sự bùng phát của đại dịch covid-19 vào đầu năm 2020 khiến cho nhu cầu khẩn cấp về chất khử trùng tăng lên đáng kể, dẫn đến gia tăng số lượng các nhà sản xuất và các sản phẩm mới được nhập khẩu và lưu thông trên thị trường. Trong quá trình kiểm tra các sản phẩm được bán trên thị trường, Cơ quan Hóa chất Thụy Điển phát hiện nhiều sản phẩm không đáp ứng được yêu cầu về chất lượng đang được lưu thông trên thị trường.

Theo Cơ quan Hóa chất Thụy Điển chỉ có 9/51 chất khử trùng được phân tích có hàm lượng và hoạt chất phù hợp với hàm lượng trên nhãn mác và trong thông tin sản phẩm; 3 sản phẩm có chứa methanol – chất nguy hiểm khi ăn phải hoặc hấp thụ qua da; 2 sản phẩm có hàm lượng etanol quá thấp để được coi là hiệu quả; 18% trong số 85 sản phẩm được kiểm tra có những thiếu sót nghiêm trọng về chất lượng sản phẩm. Các sản phẩm này có chứa chất không được phép sử dụng, không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoặc chứa hàm lượng hoạt chất quá thấp để được coi là hiệu quả.

Cơ quan Hóa chất Thụy Điển khuyên người tiêu dùng nên mua sắm các sản phẩm khử trùng tại các cơ sở uy tín như nhà thuốc, cửa hàng tạp hóa và nên cẩn trọng mua các chất khử trùng trên các trang web thương mại điện tử, đặc biệt là các trang web có trụ sở bên ngoài EU.
Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển