VITIC đã có bản cập nhật năm 2024 tại Đây

Dự báo, các loại đồ uống nói chung và đồ uống có cồn nói riêng được sử dụng ngày càng rộng rãi hơn, đặc biệt trong điều kiện thu nhập và đời sống của người dân ngày càng được nâng cao. 
Tiếp đà tăng của năm 2022, chỉ sản xuất đồ uống 6 tháng đầu năm 2023 tiếp tục tăng so với cùng kỳ năm 2022.  
Hoạt động xuất nhập khẩu, tổng mức xuất khẩu tới hết tháng 6/2023 đạt.....USD, tổng nhập khẩu đạt...., cán cân thương mại đồ uống của Việt Nam đang trong tình trạng.... 
Các doanh nghiệp đồ uống tiếp tục có sự phân hóa mạnh cùng với các xu hướng cạnh tranh mới trên thị trường.... Báo cáo cung cấp số liệu về kết quả kinh doanh năm 2022,  6 tháng năm 2023 của các doanh nghiệp trên thị trường đồ uống Việt Nam và thế giới. 
Trong năm 2022 và 2023, một số chính sách mới của Việt Nam và các nước trên thế giới có thể tác động đến các doanh nghiệp đồ uống của Việt Nam như sau:...
Dự báo các xu hướng mới cho tổng thể thị trường đồ uống thế giới và Việt Nam, dự báo cụ thể cho từng phân khúc đồ uống và một số khuyến nghị...
Số liệu: Nghiên cứu thị trường đồ uống Việt Nam và thế giới, bản cập nhật đến hết tháng 6/2023 sử dụng hệ thống số liệu thống kê mới nhất của các tổ chức nghiên cứu thị trường và thống kê quốc tế, số liệu thống kê chính thức của Việt Nam, kết hợp với các công cụ theo dõi, ước lượng thị trường do Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại vận hành. (Chi tiết tính cập nhật của số liệu vui lòng tham khảo tại các danh mục Bảng, Biểu đồ và Hộp). 

NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH
PHẦN 1. THỊ TRƯỜNG ĐỒ UỐNG VIỆT NAM 
1. Quy mô và các đặc điểm chính của thị trường đồ uống Việt Nam năm 2022 và 6 tháng năm 2023 
1.1. Quy mô, tốc độ tăng trưởng và các phân khúc thị trường chính 
1.2. Phân tích cạnh tranh 
1.2.1. Thị trường đồ uống Việt Nam trong tương quan các thị trường khác trong khu vực và triển vọng 
1.2.2. Sức ép cạnh tranh trên thị trường nội địa 
2. Phân tích tình hình sản xuất, tiêu thụ các chủng loại đồ uống năm 2022 và 6 tháng năm 2023 
2.1. Tình hình chung về sản xuất 
2.2. Tình hình chung về tiêu dùng, phân phối, tiêu thụ đồ uống nói chung 
2.2.1. Biến động về mức tiêu dùng trung bình đầu người các loại đồ uống tại thị trường Việt Nam 
2.2.2. Tình hình tiêu thụ (bán ra) của các nhà máy trong năm 2022 và 6 tháng năm 2023 
2.3. Tình hình sản xuất, phân phối tiêu thụ bia các loại 
2.3.1. Bia đóng lon 
2.3.2. Bia đóng chai 
2.4. Tình hình sản xuất, tiêu thụ nước giải khát 
2.4.1. Nước ngọt (cocacola, 7 up, …) 
2.4.2. Nước có vị hoa quả (cam, táo,…) 
2.5. Tình hình sản xuất, tiêu thụ các loại nước bổ dưỡng (trong đó có nước yến) 
3. Nhập khẩu 
3.1. Tình hình nhập khẩu theo mặt hàng 
3.2. Tình hình nhập khẩu theo thị trường cung ứng 
4. Xuất khẩu 
4.1. Tình hình xuất khẩu theo mặt hàng 
4.2. Tình hình xuất khẩu theo thị trường 
5. Doanh nghiệp 
5.1. Doanh nghiệp sản xuất, phân phối nội địa 
5.1.1. Doanh nghiệp ngành đồ uống có cồn 
5.1.2. Doanh nghiệp ngành đồ uống không cồn 
5.2. Doanh nghiệp xuất khẩu 
5.3. Doanh nghiệp nhập khẩu 
6. Chính sách và các vấn đề liên quan 
6.1. Cập nhật Quy định, chính sách mới của Việt Nam 
6.2. Cập nhật quy định, chính sách mới của một số thị trường nước ngoài liên quan  
PHẦN 2. THỊ TRƯỜNG ĐỒ UỐNG THẾ GIỚI 
1. Tình hình chung và dự báo 
2. Thị trường đồ uống có cồn 

2.1. Quy mô và tốc độ tăng trưởng và dự báo 
2.2. Các phân khúc chính và dự báo cho từng phân khúc 
2.3. Các xu hướng và yếu tố tác động chính 
2.4. Kênh phân phối và doanh nghiệp 
3. Thị trường đồ uống không cồn 
3.1. Quy mô và tốc độ tăng trưởng 
3.2. Các phân khúc chính 
3.3. Những xu hướng chính 
3.3.1. Các yếu tố thúc đẩy thị trường 
3.3.2. Các yếu tố hạn chế thị trường 
3.4. Cạnh tranh 
4. Thị trường đồ uống chức năng 
PHẦN 3. DỰ BÁO VÀ KHUYẾN NGHỊ 
1. Các xu hướng chính của thị trường đồ uống Việt Nam năm 2023 và giai đoạn 2023-2027
2. Dự báo với một số phân khúc cụ thể và khuyến nghị 

2.1. Bia (có cồn và không cồn) 
2.2. Rượu vang và rượu mạnh 
2.3. Nước giải khát (gồm nước ngọt có ga, trà, cà phê đóng chai, đóng lon) 
2.4. Đồ uống chức năng 
3. Một số khuyến nghị đối với các doanh nghiệp đồ uống trong năm 2023 
 
DANH MỤC BIỂU ĐỒ 
Biểu đồ 1: Kim ngạch xuất khẩu sản phẩm rượu, bia, nước giải khát hàng tháng từ năm 2021 tới tháng 6 năm 2023 
Biểu đồ 2: Cơ cấu sản bia, nước giải khát, nước bổ dưỡng theo địa phương trong năm 2022 và 6 tháng năm 2023 
Biểu đồ 3: Thay đổi về lượng tiêu thụ rượu, bia và các đồ uống khác trung bình/người/tháng, giai đoạn 2010-2020 
Biểu đồ 4: Cơ cấu tiêu thụ bia, nước giải khát, nước bổ dưỡng theo chủng loại trong năm 2022 và 6 tháng năm 2023 
Biểu đồ 5: Kim ngạch nhập khẩu sản phẩm rượu, bia, nước giải khát từ năm 2021tới tháng 6 năm 2023 
Biểu đồ 6: Cơ cấu nhập khẩu rượu, bia, nước giải khát theo chủng loại trong năm 2022 và 6 tháng năm 2033 
Biểu đồ 7: Cơ cấu nhập khẩu rượu, bia, nước giải khát vào Việt Nam theo thị trường cung ứng năm 2022 và 6 tháng năm 2023 
Biểu đồ 8: Cơ cấu xuất khẩu rượu, bia, nước giải khát năm 2022 và 6 tháng năm 2023 
Biểu đồ 9: Cơ cấu xuất khẩu rượu, bia, nước giải khát vào Việt Nam theo thị trường năm 2022 và 6 tháng năm 2023 
Biểu đồ 10: Doanh nghiệp nước giải khát lớn nhất và thị phần giai đoạn 2017-2022 
Biểu đồ 11: Kết quả kinh doanh của Swire Coca Cola phân theo thị trường 
Biểu đồ 12: Thuế suất tiêu thụ đặc biệt với đồ uống có đường tại một số quốc gia (theo quốc gia và chủng loại) 
Biểu đồ 13: Cơ cấu thị trường đồ uống toàn cầu, phân khúc theo chủng loại các năm 2023 
 
DANH MỤC BẢNG 
Bảng 1: Chỉ số sản xuất, tiêu thụ, tồn kho ngành đồ uống năm 2022 và 6 tháng năm 2023 
Bảng 2: Sản lượng sản xuất một số sản phẩm đồ uống trong năm 2022 và 6 tháng năm 2023 
Bảng 3: Tình hình tiêu thụ sản phẩm bia, nước giải khát, nước bổ dưỡng trong năm 2022 và 6 tháng năm 2023 
Bảng 4: Tham khảo tình hình sản xuất và tiêu thụ bia đóng lon tại các tỉnh/thành phố trong năm 2022 
Bảng 5: Tham khảo tình hình sản xuất, tiêu thụ bia đóng lon tại các tỉnh/thành phố trong 6 tháng năm 2023 
Bảng 6: Tham khảo tình hình sản xuất và tiêu thụ bia đóng chai tại các tỉnh/thành phố trong năm 2022 
Bảng 7: Tham khảo tình hình sản xuất, tiêu thụ bia đóng chai tại các tỉnh/thành phố trong tháng 6 và 6 tháng năm 2023 
Bảng 8: Tham khảo tình hình sản xuất và tiêu thụ nước ngọt tại các tỉnh/thành phố trong năm 2022 
Bảng 9: Tham khảo tình hình sản xuất, tiêu thụ nước ngọt tại các tỉnh/thành phố trong tháng 6 và 6 tháng năm 2023 
Bảng 10: Tham khảo tình hình sản xuất và tiêu thụ nước có vị hoa quả (cam, táo…) tại các tỉnh/thành phố trong năm 2022 
Bảng 11: Tham khảo tình hình sản xuất và tiêu thụ nước yến và nước bổ dưỡng khác tại các tỉnh/thành phố trong năm 2022 
Bảng 12: Tham khảo tình hình sản xuất, tiêu thụ nước yến và nước bổ dưỡng khác tại các tỉnh/thành phố trong tháng 6 và 6 tháng năm 2023 
Bảng 13: Thị trường nhập khẩu rượu, bia và nước giải khát năm 2022 và 6 tháng năm 2023 
Bảng 14: Thị trường xuất khẩu rượu, bia và nước giải khát năm 2022 và 6 tháng năm 2023 
Bảng 15: 10 công ty đồ uống uy tín năm 2022 - nhóm ngành: Đồ uống có cồn 
Bảng 16: Công ty đồ uống uy tín năm 2022 - nhóm ngành: Đồ uống không cồn (nước giải khát, trà, cà phê…) 
Bảng 17: Một số doanh nghiệp xuất khẩu rượu, bia và nước giải khát trong năm 2022 
Bảng 18: Một số doanh nghiệp xuất khẩu rượu, bia và nước giải khát trong 6 tháng năm 2023 
Bảng 19: Một số doanh nghiệp nhập khẩu rượu, bia và nước giải khát trong năm 2022 
Bảng 20: Một số doanh nghiệp nhập khẩu rượu, bia và nước giải khát trong 6 tháng năm 2023 
Bảng 21: Danh mục sản phẩm nước giải khát, rượu, bia, cồn và đồ uống có cồn thuộc diện kiểm tra chuyên ngành của Bộ Công Thương 
Bảng 22: Doanh thu của các doanh nghiệp đồ uống lớn trên thế giới, giai đoạn 2017-2021 
 
DANH MỤC HỘP 
Hộp 1: Thị trường đồ uống “bùng nổ” sau thời gian bị “dồn nén” vì dịch bệnh 
Hộp 2: Tiềm năng từ thị trường Trung Quốc cho ngành đồ uống Việt Nam 
Hộp 3: Sức ép cạnh tranh lớn từ hàng nhập khẩu, đặc biệt là các loại đồ uống từ Thái Lan và Hàn Quốc 
Hộp 4: Kết quả kinh doanh của SABECO năm 2022 và 6 tháng năm 2023 
Hộp 5: Kết quả kinh doanh của Habeco trong năm 2022 và 6 tháng năm 2023 
Hộp 6: Các doanh nghiệp dẫn đầu mỗi phân khúc trên thị trường nước giải khát của Việt Nam năm 2022 và 2023 
Hộp 7: Lưu ý về các phương pháp thống kê, ước tính khác nhau về doanh thu, quy mô thị trường 
Hộp 8: Cập nhật các chỉ tiêu mới về thị trường đồ uống toàn cầu giai đoạn 2023-2027 
Hộp 9: Đồ uống hỗn hợp, phân khúc đầy tiềm năng của thị trường đồ uống có cồn 
Hộp 10: Các sản phẩm thủ công, đặc sản định hình xu hướng mới trên thị trường đồ uống có cồn 
Hộp 11: Cập nhật các điều chỉnh dự báo đối với thị trường đồ uống không cồn toàn cầu trước các diễn biến mới của năm 2023 
Hộp 12: Triển vọng thị trường đồ uống chức năng toàn cầu 
Hộp 13: Dự báo thị trường thương mại điện tử đối với đồ uống tại Việt Nam giai đoạn 2023-2027 
Hộp 14: Xu hướng giảm tiêu thụ đường tác động đến ngành đồ uống Việt Nam trong giai đoạn tới