Theo Cơ quan Hóa chất Thụy Điển, có một số sản phẩm không tuân thủ Luật Hóa chất châu Âu được đưa vào thị trường Thụy Điển thông qua hình thức thương mại điện tử. Đặc biệt, hàng nhập khẩu của cá nhân mua trực tuyến từ các nước không thuộc EU và EEA có thể chứa các hóa chất không rõ nguồn gốc hoặc hóa chất bị hạn chế lưu hành trong EU. Theo đó, ngoài việc tăng nguy cơ gây hại cho sức khỏe và môi trường, khả năng cạnh tranh của các công ty châu Âu cũng bị ảnh hưởng.

Báo cáo của Cơ quan Hóa chất Thụy Điển cho biết, thông qua kiểm tra đối với các sản phẩm đưa vào thị trường Thụy Điển bằng hình thức thương mại điện tử cho thấy tỷ lệ sản phẩm không tuân thủ về các quy định hóa chất của các nhà cung cấp bên ngoài EU và EEA cao hơn nhiều so với các nhà cung cấp trong khu vực này,

Cơ quan Hóa chất Thụy Điển đã đề xuất một số biện pháp với Chính phủ Thụy Điển để giải quyết vấn đề này như:

- Thụy Điển có thể tác động đến các quy định của EU trong tương lai với mục đích tăng cường trách nhiệm quản lý thị trường (ví dụ như Chỉ thị về Thương mại điện tử);

- Cơ quan Hóa chất Thụy Điển có thể tăng cường hỗ trợ Chính phủ để phát triển và triển khai hệ thống toàn cầu góp phần đảm bảo thương mại điện tử an toàn hơn;

- Cơ quan Hóa chất Thụy Điển và Cơ quan Hải quan Thụy Điển có thể hợp tác với nhau hơn nữa để xác định các sản phẩm không đáp ứng yêu cầu về hóa chất và loại bỏ ngay sản phẩm này ở điểm kiểm soát biên giới;

Thụy Điển có thể hướng tới việc đảm bảo rằng luật hóa chất (như REACH, CLP và POPs) có thể ở mức độ cao hơn tùy thuộc vào các yêu cầu trách nhiệm kinh tế trong EU.
Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển.