Xuất khẩu cà phê trong năm 2020 đạt 1.565,2 nghìn tấn, trị giá 2,74 tỷ USD, giảm 5,5% về lượng và 4,2% về trị giá so với năm 2019. Như vậy, sự hồi phục của giá xuất khẩu trong những tháng cuối năm đã giúp trị giá xuất khẩu giảm nhẹ hơn so với lượng. 

Tính toán từ số liệu thống kê các lô hàng xuất khẩu thực tế cho thấy chỉ số giá xuất khẩu mặt hàng cà phê hàng tháng so với tháng liền trước tăng liên tục trong thời gian từ tháng 8 đến tháng 10 nhưng giảm trong tháng 11/2020. 
Chỉ số giá cà phê xuất khẩu tháng 12/2020 đạt 84,62% so với kỳ gốc năm 2015, đổi chiều tăng 2,23% so với tháng trước và tăng 2,49% so với tháng 12/2019. Tính chung năm 2020 chỉ số giá xuất khẩu giảm 0,07% so với năm 2019. 
Xét theo chủng loại cà phê (Robusta và Arabia): 
So với tháng 11/2020, chỉ số giá giá cà phê Arabica tăng 7,28% và cà phê Robusta tăng 1,94%. Cả hai loại cà phê này cũng ghi nhận mức tăng chỉ số giá so với cùng kỳ năm 2019. 
Tính chung năm 2020 chỉ số giá cà phê Robusta giảm 1,25% nhưng cà phê Arabica vẫn tăng 14,83% so với năm 2019.
- Giá xuất khẩu cà phê Arabica loại 1 trung bình ở mức 2.321 USD/tấn trong tháng 12/2020, tăng 121 USD/tấn so với tháng trước và tăng 1 USD/tấn so với tháng 12/2019.
- Giá xuất khẩu cà phê Robusta loại 1 trong tháng 12/2020 trung bình ở mức 1.597 USD/tấn-FOB tăng 5 USD/tấn so với tháng 11/2020 và tăng 17 USD/tấn so với tháng 12/2019. Giá cà phê Robusta loại 2 trung bình ở mức 1.534 USD/tấn-FOB tăng 30 USD/tấn so với tháng 11/2020 và tăng 45 USD/tấn so với tháng 12/2019. 

Xét theo thị trường xuất khẩu: 
Ở các thị trường có chỉ số giá xuất khẩu cà phê tăng trong tháng 12/2020 so với tháng 11/2020, chỉ số giá xuất khẩu cà phê sang Ô-xtrây-li-a tăng nhiều nhất với 8,36% và trong khi xuất khẩu sang Ma-lai-xi-a chỉ số giá tăng thấp nhất, với 0,49%. 
Ngược lại, ở nhóm các thị trường có chỉ số giá xuất khẩu cà phê giảm: xuất khẩu sang Thái Lan ghi nhận mức giảm nhiều nhất với 7,25%, trong khi chỉ số giá xuất khẩu sang Pháp giảm ít nhất với 0,51%. 
Tháng 12/2020 so với tháng 12/2019, Mê-hi-cô dẫn đầu nhóm các thị trường xuất khẩu cà phê của Việt nam về mức tăng chỉ số giá (34,03%). Ở nhóm các thị trường có chỉ số giá xuất khẩu giảm, Hàn Quốc giảm nhiều nhất với 3,24% và còn chỉ số giá xuất khẩu sang Ba Lan giảm nhẹ nhất với 0,93%. 
Tính chung năm 2020 so với năm 2019, chỉ số giá xuất khẩu cà phê sang Nga giảm nhiều nhất với 6,88%. Ngược lại chỉ số giá sang Thái Lan tăng nhiều nhất với 7,92% còn xuất khẩu sang Anh tăng nhẹ với 0,15%. 
Giá cà phê Robusta loại 1 xuất khẩu các tháng năm 2020 sang một số thị trường
ĐVT: USD/tấn
 
(Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan)