Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm Halal và thực phẩm chế biến của Việt Nam tiếp cận, giao thương với doanh nghiệp Singapore, Cục Xúc tiến thương mại phối hợp với Vụ Thị trường Châu Á – Châu Phi (Bộ Công Thương) và Thương vụ – Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore tổ chức Hội nghị giao thương trực tuyến sản phẩm Halal và thực phẩm chế biến Việt Nam – Singapore 2021, chi tiết như sau:

1. Tên chương trình: Hội nghị giao thương trực tuyến sản phẩm Halal và thực phẩm chế biến Việt Nam – Singapore 2021 

2. Thời gian: Ngày 25 tháng 5 năm 2021.

3. Địa điểm: Trực tuyến.

4. Quy mô: Khoảng 30-40 doanh nghiệp Việt Nam và Singapore.

5. Ngành hàng: Sản phẩm Halal và thực phẩm chế biến.

6. Nội dung chương trình: Đính kèm.

7. Chi phí tham dự: Miễn phí.

8. Đăng ký tham dự: 

- Đăng ký tại liên kết sau đây: http://event.vietrade.gov.vn/trienlamhybridsinga pore và mẫu đăng ký tham dự (đính kèm).

- Thời hạn đăng ký: Trước thứ Tư, ngày 15 tháng 5 năm 2021. 

9. Các nghĩa vụ của doanh nghiệp khi tham gia chương trình

- Hoàn thành hồ sơ đăng ký tham gia chương trình.

- Sau khi kết thúc chương trình, trong vòng 10 ngày, các doanh nghiệp tham dự chương trình gửi báo cáo kết quả về Ban tổ chức.

Thông tin liên hệ: Anh Lương Cảnh Toàn (098.835.4238; toanlc.vietrade@gmail.com). Điện thoại: 024-39364792 (máy lẻ: 109)./.
Nguồn: Cục  Xúc tiến thương mại