Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) mới công bố và hướng dẫn cho DN các vấn đề về Hệ thống AIM -Aluminum Import Monitoring and Analysis System (Hệ thống Giám sát và Phân tích Nhập khẩu Nhôm của Hoa Kỳ).
Theo đó, qua Hệ thống AIM các nhà nhập khẩu, công ty môi giới hải quan hoặc đại lý liên quan phải cung cấp thông tin, khai báo để xin giấy phép nhập khẩu cho mỗi lần nhập khẩu một số sản phẩm nhôm nhất định vào Hoa Kỳ (thông qua trang web của Hệ thống AIM, bắt đầu từ ngày 28 tháng 6 năm 2021).

Các nhà nhập khẩu và công ty môi giới hải quan sử dụng trang web: https://www.trade.gov/updates-aluminum-import-licensing, để xin giấy phép nhôm của họ trước khi hoàn thành hồ sơ nhập cảnh Hải quan.

Thông tin trên  cũng được đăng tải tại  website của Cơ quan Đăng ký Liên bang (Federal Register) cùng các video clip hướng dẫn sử dụng Hệ thống AIM.

DOC xác nhận rằng việc sửa đổi Hệ thống AIM đã tiến hành trong thời gian dài, đến nay đã hoàn thiện một số chức năng theo, sẽ vận hành từ ngày 28 tháng 6 năm 2021. Một số chức năng khác sẽ được cập nhật thêm từ tháng 12/2021 đến năm 2022.

Ghi chú: Để làm rõ 1 số thông tin hướng dẫn nêu trên, Chi nhánh Thương vụ Việt Nam Houston đã liên hệ và được biết  các nhà nhập khẩu được giải thích có thể là DN Hoa Kỳ hoặc DN nước ngoài có đăng ký mã số thuế tại Hoa Kỳ.

Chi tiết cho DN liên quan, xem  tại các website sau /hoặc liên hệ qua email aluminum.license@trade.gov

 https://www.trade.gov/aluminum.

https://www.federalregister.gov/documents/2021/05/21/2021-10747/aluminum-import-monitoring-and-analysis-system-effective-date-and-response-to-comments
Nguồn: Chi nhánh Thương vụ Việt Nam tại Houston-Texas (Hoa Kỳ)