Ngày 25 tháng 6 năm 2021, Cục Phòng vệ thương mại – Bộ Công Thương (Cơ quan điều tra) đã ban hành bản câu hỏi điều tra đối với các nhà nhập khẩu, nhà sản xuất trong nước trong vụ việc ER01.AD02. Theo đó, thời hạn nhận bản trả lời bản câu hỏi đầy đủ là trước 17h00 ngày 02 tháng 8 năm 2021.

Để tạo điều kiện cho các bên liên quan hợp tác đầy đủ trong vụ việc, căn cứ khoản 2, Điều 57 Nghị định 10/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại, Cơ quan điều tra gia hạn thời gian nhận bản trả lời bản câu hỏi điều tra dành cho các nhà nhập khẩu, nhà sản xuất trong nước trong vụ việc ER01.AD02 tới trước 17h00 ngày 16 tháng 8 năm 2021. Bản trả lời được coi là nộp đúng hạn khi Cơ quan điều tra nhận được đầy đủ các bản cứng và bản mềm trước thời gian này.

Đối với các nội dung khác, đề nghị các bên liên quan thực hiện theo hướng dẫn trong bản câu hỏi điều tra đã được ban hành ngày 25 tháng 6 năm 2021.

Mọi thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ:

Phòng Điều tra thiệt hại và tự vệ

Cục Phòng vệ thương mại - Bộ Công Thương

Địa chỉ: 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 024.7303.7898

Cán bộ phụ trách vụ việc: Vũ Diệu Linh – Email: linhvd@moit.gov.vn

Tài liệu gửi kèm:  Thông báo gia hn
Nguồn: Cục Phòng vệ thương mại