Ngày 24/6/2021, EU đã ban hành Quy định số (EU) 2021/1029 về việc kéo dài biện pháp tự vệ đối với các sản phẩm thép nhập khẩu vào EU.

Theo đó, EC kết luận rằng ngành sản xuất nội địa Liên minh châu Âu (EU) sẽ tiếp tục bị thiệt hại nghiêm trọng nếu không gia hạn biện pháp, các nhà sản xuất thép EU vẫn đang thực hiện điều chỉnh để thích nghi với sự gia tăng nhập khẩu thép.
Vì vậy, EC quyết định gia hạn thời gian áp dụng biện pháp tự vệ theo hình thức hạn ngạch thuế quan (TRQ) đối với một số sản phẩm thép nhập khẩu thêm 3 năm, có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2021 đến ngày 30/6/2024.
Theo kết luận này, EC tiếp tục duy trì cách thức phân bổ hạn ngạch kết hợp giữa phân bổ hạn ngạch riêng theo từng nước và hạn ngạch chung cho các nước còn lại. Thuế trong hạn ngạch là 0%, trong khi thuế ngoài hạn ngạch là 25%.
Việt Nam tiếp tục bị áp dụng TRQ chung với các nước khác theo từng quý đối với các sản phẩm thép nhóm 2 (thép tấm cán nguội); nhóm 5 (thép mạ, phủ, tráng); nhóm 9 (thép tấm không gỉ); nhóm 24 (ống thép đúc).
Đối với các nhóm sản phẩm thép khác, Việt Nam được loại trừ theo tiêu chí nước đang phát triển có thị phần nhập khẩu không đáng kể (dưới 3%).
Trường hợp thị phần nhập khẩu một nhóm sản phẩm thép khác từ Việt Nam vào EU vượt quá 3%, nhóm này sẽ bị đưa vào danh sách áp dụng TRQ trong các lần rà soát hành chính hàng năm. Mức TRQ áp dụng từ ngày 1/7/2021 đến ngày 30/6/2022.
 
Nhóm sản phẩm TRQ toàn cầu (tấn)
Q3/2021 Q4/2021 Q1/2022 Q2/2022
Nhóm 2: thép tấm cán nguội 265.739,79 265.739,79 259.962,84 262.851.32
Nhóm 5: thép mạ, phủ, tráng 39.845,48 39.845,48 38.979,27 39.412,38
Nhóm 9: thép tấm không gỉ 48.986,95 48.986,95 47.921,98 48.454,45
Nhóm 24: ống thép đúc 37.336,95 37.336,95 36.525,28 36.931,12
 
Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển