Doanh nghiệp Thụy Điển cần tìm nhà sản xuất các tấm gỗ dán (glued panels). Doanh nghiệp nào có nhu cầu kết nối, xin gửi hồ sơ giới thiệu doanh nghiệp cho Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển.

Hồ sơ giới thiệu doanh nghiệp về sản phẩm bằng tiếng Anh gửi cho Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển, kiêm nhiệm Đan Mạch, Na Uy, Iceland, và Latvia qua email se@moit.gov.vn trước ngày 29/4/2021.
Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển 
(kiêm nhiệm Đan Mạch, Phần Lan, Ai-xơ-len, Na uy, Lát-vi-a)