Doanh nghiệp Maroc cần nhập khẩu dứa hộp, chất lượng vàng, ngọt. Yêu cầu của khách hàng là cẩn trọng chất lượng hộp (trong đó có mối hàn) và muốn làm trực tiếp với nhà sản xuất. Doanh nghiệp xuất khẩu đáp ứng tiêu chí, xin liên hệ Thương vụ Maroc qua
email: ma@moit.gov.vn hoặc whatsap: +212602535701.
 
Thương vụ sẽ kết nối theo thứ tự liên hệ.
Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Maroc