Thương vụ Việt Nam tại Úc xin giới thiệu các điều kiện nhập khẩu tỏi vào thị trường Úc.

1. ĐIỀU KIỆN NHẬP KHẨU TỎI CHƯA QUA SƠ CHẾ VÀO ÚC

Tỏi chưa qua sơ chế (còn nguyên, chưa bóc vỏ), sử dụng cho người, được xử lý trước khi xuất khẩu

Điều kiện nhập khẩu: có hiệu lực từ 16/7/2021

Điều kiện nhập khẩu xác định các yêu cầu về an toàn sinh học phải được đáp ứng trước khi nhập khẩu vào Úc, cụ thể như sau:

Lưu ý: Các điều kiện nhập khẩu này chỉ dành cho hàng hóa dùng cho con người và không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác (kể cả để trồng trọt, hoặc làm thức ăn chăn nuôi).Hàng hóa không phải dành cho con người phải đáp ứng các điều kiện nhập liên quan khác của BICON.

 a. Các điều kiện nhập khẩu này áp dụng đối với Củ tỏi (Allium sativum) chưa qua sơ chế dùng cho người.

b. Trước khi nhập khẩu hàng hóa vào Úc, cần phải có giấy phép nhập khẩu hợp lệ do Bộ Nông nghiệp, Nguôn nước và Môi trường Úc cấp (sau đây viết tắt là Bộ Nông nghiệp Úc).Giấy phép nhập khẩu trực tuyến có thể xin cấp tại:

https://bicon.agriculture.gov.au/BiconWeb4.0/ViewElement/Element/GlossaryItem?elementPk=142046&caseElementPk=1546230&linkedTermId=736

Lưu ý đối với các nhà nhập khẩu

Hàng hóa yêu cầu phải có giấy phép nhập khẩu hợp lệ; khi hàng đến Úc mà không có giấy phép nhập khẩu, kể cả trường hợp đơn xin giấy phép nhập khẩu đang được xem xét, hàng hóa đó sẽ phải tái xuất khỏi lãnh thổ Úc hoặc yêu cầu tiêu hủy.

c. Trước khi xuất khẩu, hàng hóa phải được Cục Kiểm dịch Thực vật tiến hành kiểm tra hoặc thử nghiệm và được chứng nhận an toàn sinh học. Trên Giấy chứng nhận Kiểm dịch thực vật (KDTV) phải có thông tin sau: “This is to certify that the plants, plant products or other regulated articles described herein have been inspected and/or tested according to appropriate official procedures and are considered to be free from the quarantine pests specified by the importing contracting party and to conform with the current phytosanitary requirements of the importing contracting party, including those for regulated non-quarantine pests.”

d. Hàng hóa phải được khử trùng trước bằng methyl bromide với tỷ lệ 40g / m³ trong 3 giờ ở 21°C[2] ở áp suất khí quyển bình thường (NAP). Khuyến cáo đối với nhà nhập khẩu: trong một số trường hợp, việc hun trùng có thể gây hư hại cho tỏi.Trên Giấy chứng nhận Kiểm dịch thực vật phải có các thông tin sau:

(1) Bằng chứng rằng hàng hóa đã được khử trùng bằng methyl bromide ở (ghi liều lượng áp dụng Xg / m³) trong (X giờ) ở (ghi nhiệt độ tối thiểu ° C).

(2) Ngày khử trùng

(3) Tên và / hoặc số của cơ sở khử trùng.

e. Hàng xuất khẩu phải có giấy chứng nhận KDTV gốc

Lưu ý: Hàng xuất khẩu có giấy chứng nhận KDTV chưa đúng hoặc giấy chứng nhận KDTV gốc chưa được Bộ Nông nghiệp Úc xác nhận sẽ phải chờ xuất trình giấy KDTV bản gốc đã có đầy đủ thông tin. Bộ Nông nghiệp Úc có thể chấp nhận giấy chứng nhận KDTV đã được sửa đổi hoặc cấp lại hợp lệ (bao gồm cả bản fax hoặc bản scan được chuyển trực tiếp đến Bộ Nông nghiệp Úc qua cơ quan chứng nhận).

f. Hàng hóa phải sạch và không có sâu bệnh, đảm bảo an toàn sinh học; không có hạt mang chất gây ô nhiễm, đất, mảnh vụn động thực vật và các vật liệu có nguy cơ gây mất an toàn sinh học khác trước khi đến lãnh thổ Úc.

g. Mỗi lô hàng phải được đóng gói trong bao bì sạch và mới.

h. Các thùng khô được sử dụng để vận chuyển các sản phẩm cần phải thoáng khí trong quá trình vận chuyển, các container hàng phải được bảo đảm đóng cửa trước khi chuyển từ cầu cảng đến địa điểm kiểm tra. Có thể chia lưới, sàng lọc hoặc che phủ để đảm bảo an toàn bằng tấm nhựa nặng hoặc tấm bạt phủ lên các thùng chứa mở.

i. Mỗi lô hàng phải được bảo đảm an toàn (như dùng chất liệu chống côn trùng) để duy trì tính toàn vẹn của kiểm dịch khi đến Úc; lựa chọn cách đóng gói an toàn tại link sau:

https://bicon.agriculture.gov.au/BiconWeb4.0/ViewElement/Element/Index?elementPk=1391647&caseElementPk=1546230

j. Tất cả các lô hàng phải được kiểm tra khi đến nơi để xác minh việc tuân thủ các điều kiện nhập khẩu trước khi được thông quan.

k. Việc các lô hàng được đưa vào đất liền cần phải được kiểm soát an toàn sinh học và chỉ tiến hành khi có sự cho phép của Bộ Nông nghiệp Úc. Các lô hàng được phép vận chuyển bằng hàng không và đường biển để kiểm tra tại cảng đến.

l. Nếu có dấu hiệu của bệnh thối trắng, lô hàng có thể được phân loại, phần bị bệnh bị loại bỏ và xử lý, phần còn lại được giải phóng.

m. Nếu phát hiện côn trùng sống có liên quan đến an toàn sinh học, lô hàng sẽ bị xử lý (bị tái xuất hoặc bị tiêu hủy). Mọi chi phí phát sinh do nhà nhập khẩu chi trả.

n. Nếu phát hiện có các triệu chứng nhiễm bệnh, lô hàng sẽ bị tạm giữ và thực hiện đánh giá rủi ro an toàn sinh học để xác định phương án xử lý (có thể được giải phóng, kiểm tra thêm, xử lý, tái xuất hoặc tiêu hủy).

Việc kiểm tra thêm có thể dẫn đến hàng hóa đó không được giải phóng và phát sinh thêm chi phí đáng kể, mất nhiều thời gian cho nhà nhập khẩu. Việc kiểm tra thêm sẽ chỉ được thực hiện nếu khả thi và có sự đồng ý của nhà nhập khẩu bằng văn bản chấp nhận mọi chi phí và rủi ro liên quan.

o. Nếu các chất gây ô nhiễm (ví dụ: hạt giống, rác, đất, lông vũ v.v.) được phát hiện và xác định là có liên quan đến an toàn sinh học, thì lô hàng sẽ phải có biện pháp khắc phục để loại bỏ hoặc xử lý các chất ô nhiễm và yêu cầu kiểm tra lại. Nếu không thể loại bỏ hoặc xử lý các chất gây ô nhiễm một cách hiệu quả, thì lô hàng đó phải được tái xuất hoặc tiêu hủy. Mọi chi phí phát sinh sẽ do nhà nhập khẩu chi trả.

p. Theo Quy định Áp dụng Phí An toàn Sinh học (Chung) 2016 và Chương 9, Phần 2 của Quy định An toàn Sinh học 2016 quy định các khoản phí phải trả cho Bộ Nông nghiệp Úc. Chi tiết về việc áp dụng phí và lệ phí trong Hướng dẫn tính phí tại link sau:

https://www.agriculture.gov.au/fees/charging-guidelines

q. Ngoài các điều kiện đối với hàng hóa nhập khẩu, những yếu tố không phải là hàng hóa cũng phải được đánh giá bao gồm độ sạch của container, đóng gói và điểm đến; và có thể bị kiểm tra và xử lý khi hàng đến. Tham khảo Thông quan phi hàng hóa tại BICON để biết thêm thông tin.r. Khi các yêu cầu về an toàn sinh học đã được đáp ứng, nhà nhập khẩu có trách nhiệm tuân thủ Đạo luật Kiểm soát Thực phẩm Nhập khẩu 1992 và đảm bảo an toàn cho các lô hàng và phù hợp với tiêu chuẩn của Úc bao gồm Bộ tiêu chuẩn thực phẩm Úc New Zealand. Các lô hàng có thể được chỉ định kiểm tra và phân tích theo Chương trình Kiểm tra Thực phẩm Nhập khẩu để xác minh tính an toàn và tuân thủ. Một số thực phẩm, như thịt bò và pho mát, sữa tươi, không được phép nhập khẩu nếu không có giấy chứng nhận của chính phủ nước ngoài được công nhận.

2. ĐIỀU KIỆN NHẬP KHẨU TỎI ĐÃ QUA SƠ CHẾ VÀO ÚC

Tỏi đã qua sơ chế (bóc vỏ và đóng gói chân không), sử dụng cho người, được xử lý trước khi xuất khẩu

Điều kiện nhập khẩu[3]: hiệu lực từ 16/7/2021

Điều kiện nhập khẩu xác định các yêu cầu an toàn sinh học phải được đáp ứng trước khi nhập khẩu vào Úc, cụ thể như sau:

Lưu ý: Các điều kiện nhập khẩu này dành cho hàng hóa dùng cho con người và không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác (kể cả cả để trồng trọt, hoặc làm thức ăn chăn nuôi.Hàng hóa không phải dành cho con người phải đáp ứng các điều kiện nhập liên quan khác của BICON

a. Các điều kiện nhập khẩu này áp dụng đối với Củ tỏi (Allium sativum) đã qua sơ chế dùng cho người.

b. Không cần Giấy phép nhập khẩu của Bộ Nông nghiệp, Nước và Môi trường Úc (sau đây viết tắt là Bộ Nông nghiệp Úc).

c. Trước khi xuất khẩu, hàng hóa phải được Cục Kiểm dịch Thực vật tiến hành kiểm tra hoặc thử nghiệm và được chứng nhận an toàn sinh học.

Trên Giấy chứng nhận Kiểm dịch thực vật (KDTV) phải có thông tin sau: “This is to certify that the plants, plant products or other regulated articles described herein have been inspected and/or tested according to appropriate official procedures and are considered to be free from the quarantine pests specified by the importing contracting party and to conform with the current phytosanitary requirements of the importing contracting party, including those for regulated non-quarantine pests.”d. Hàng xuất khẩu phải có giấy chứng nhận KDTV gốc

Lưu ý: Hàng xuất khẩu có giấy chứng nhận KDTV chưa đúng hoặc giấy chứng nhận KDTV gốc chưa được Bộ Nông nghiệp Úc xác nhận sẽ phải chờ xuất trình giấy KDTV bản gốc đã có đầy đủ thông tin. Bộ Nông nghiệp Úc có thể chấp nhận giấy chứng nhận KDTV đã được sửa đổi hoặc cấp lại hợp lệ (bao gồm cả bản fax hoặc bản scan được chuyển trực tiếp đến Bộ Nông nghiệp Úc qua cơ quan chứng nhận).

 e. Hàng hóa phải sạch và không có sâu bệnh, đảm bảo an toàn sinh học; không có hạt mang chất gây ô nhiễm, đất, mảnh vụn động thực vật và các vật liệu có nguy cơ gây mất an toàn sinh học khác trước khi đến lãnh thổ Úc.

f. Tỏi phải được bóc vỏ và:

(1) đóng gói chân không trong túi nhựa;

(2) đóng gói chân không trong gói giấy bạc, hoặc;

(3) trong bao bì thích hợp để kiểm tra khi đến nơi.

g. Mỗi lô hàng phải được đóng gói trong bao bì sạch và mới.

h. Mỗi lô hàng phải được bảo đảm an toàn (như dùng chất liệu chống côn trùng) để duy trì tính toàn vẹn của kiểm dịch khi đến Úc; lựa chọn cách đóng gói an toàn.

i. Tất cả các lô hàng phải được kiểm tra khi đến nơi để xác minh việc tuân thủ các điều kiện nhập khẩu trước khi được thông quan.

j. Việc các lô hàng được đưa vào đất liền cần phải được kiểm soát an toàn sinh học và chỉ tiến hành khi có sự cho phép của Bộ Nông nghiệp Úc. Các lô hàng được phép vận chuyển bằng hàng không và đường biển để kiểm tra tại cảng đến.

k. Nếu phát hiện côn trùng sống có liên quan đến an toàn sinh học, lô hàng sẽ bị xử lý (bị tái xuất hoặc bị tiêu hủy). Mọi chi phí phát sinh do nhà nhập khẩu chi trả.

l. Nếu phát hiện có các triệu chứng bệnh, lô hàng sẽ bị tạm giữ và thực hiện đánh giá rủi ro an toàn sinh học để xác định phương án xử lý (có thể được giải phóng, kiểm tra thêm, xử lý, tái xuất hoặc tiêu hủy).

Việc kiểm tra thêm có thể dẫn đến hàng hóa đó không được giải phóng và phát sinh thêm chi phí đáng kể, mất nhiều thời gian cho nhà nhập khẩu. Việc kiểm tra thêm sẽ chỉ được thực hiện nếu khả thi và có sự đồng ý của nhà nhập khẩu bằng văn bản chấp nhận mọi chi phí và rủi ro liên quan.

m. Nếu các chất gây ô nhiễm (ví dụ: hạt giống, rác, đất, lông vũ v.v.) được phát hiện và xác định là có liên quan đến an toàn sinh học, thì lô hàng sẽ phải có biện pháp khắc phục để loại bỏ hoặc xử lý các chất ô nhiễm và yêu cầu kiểm tra lại. Nếu không thể loại bỏ hoặc xử lý các chất gây ô nhiễm một cách hiệu quả, thì lô hàng đó phải được tái xuất hoặc tiêu hủy. Mọi chi phí phát sinh sẽ do nhà nhập khẩu chi trả.

n. Theo Quy định Áp dụng Phí An toàn Sinh học (Chung) 2016 và Chương 9, Phần 2 của Quy định An toàn Sinh học 2016 quy định các khoản phí phải trả cho Bộ Nông nghiệp Úc.

o. Ngoài các điều kiện đối với hàng hóa nhập khẩu, những yếu tố không phải hàng hóa cũng phải được đánh giá bao gồm độ sạch của container, đóng gói và điểm đến; và có thể bị kiểm tra và xử lý khi hàng đến. Tham khảo Thông quan phi hàng hóa tại BICON để biết thêm thông tin.

p. Khi các yêu cầu về an toàn sinh học đã được đáp ứng, nhà nhập khẩu có trách nhiệm tuân thủ Đạo luật Kiểm soát Thực phẩm Nhập khẩu 1992 và đảm bảo an toàn cho các lô hàng và phù hợp với tiêu chuẩn của Úc bao gồm Bộ tiêu chuẩn thực phẩm Úc New Zealand. Các lô hàng có thể được chỉ định kiểm tra và phân tích theo Chương trình Kiểm tra Thực phẩm Nhập khẩu để xác minh tính an toàn và tuân thủ. Một số thực phẩm, như thịt bò và pho mát, sữa tươi, không được phép nhập khẩu nếu không có giấy chứng nhận của chính phủ nước ngoài được công nhận.   

[1]https://bicon.agriculture.gov.au/BiconWeb4.0/ImportConditions/Conditions/CasePathwaySection?EvaluatableElementId=555151&Path=UNDEFINED&UserContext=External&EvaluationStateId=54e84f4f-c25a-4a29-a146-c2322801c214&caseElementPk=1546230&HasAlerts=False&HasChangeNotices=False&PathwayPk=156&ConditionElementPK=1130065

[2] Lưu ý:

Sử dụng liều lượng 40g / m³ trong thời gian tiếp xúc 3 giờ, liều lượng:

(1) ở 21 ° C trở lên là 40g / m³

(2) giữa 16 ° C và 20,9 ° C là 48g / m³

(3) từ 11 ° C đến 15,9 ° C là 56g / m³

(4) giữa 10,0 ° C và 10,9 ° C là 64g / m³

Bộ Nông nghiệp, Nguồn nước và Môi trường Úc không cho phép bù liều khi nhiệt độ môi trường trên 21ºC hoặc dưới 10ºC trừ khi có quy định khác.

[3]https://bicon.agriculture.gov.au/BiconWeb4.0/ImportConditions/Conditions/CasePathwaySection?EvaluatableElementId=555151&Path=All&UserContext=External&EvaluationStateId=54e84f4f-c25a-4a29-a146-c2322801c214&caseElementPk=1546230&PathwayPk=521&ConditionElementPK=1200451
Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Úc