Ngày 24/8/2017, Úc đã chính thức cho phép nhập khẩu trái thanh long của Việt Nam. Thương vụ Việt Nam tại Úc xin giới thiệu các điều kiện nhập khẩu thanh long cập nhật ngày 02/8/2021 vào Úc, cụ thể như sau:

a. Các điều kiện nhập khẩu này áp dụng cho thanh long tươi được trồng tại Việt Nam dùng cho người (thanh long: Hylocereus spp.)

b. Trước khi nhập khẩu hàng hóa vào lãnh thổ Úc, cần phải có  giấy phép nhập khẩu hợp lệ do Bộ Nông nghiệp, Nguồn nước và Môi trường Úc cấp. Muốn có giấy phép, doanh nghiệp nhập khẩu cần nộp đơn xin phép nhập khẩu. Nếu xin giấy phép trên mạng, bấm “apply now” ở cuối trang này

Lưu ý đối với các nhà nhập khẩu

Hàng hóa yêu cầu phải có giấy phép nhập khẩu hợp lệ; khi hàng đến Úc mà không có giấy phép nhập khẩu, kể cả trường hợp đơn xin giấy phép nhập khẩu hiện đang được xem xét, hàng hóa đó sẽ phải tái xuất khỏi lãnh thổ Úc hoặc yêu cầu tiêu hủy.

c.      Trước khi xuất khẩu, thanh long phải được Cục Bảo vệ Thực vật Việt Nam kiểm dịch và cấp chứng nhận an toàn sinh học (kiểm dịch).

d.     Thanh long phải có nguồn gốc, sản xuất và xuất khẩu từ Việt Nam phù hợp với các điều kiện và chương trình liên quan.Để chứng minh sự tuân thủ với yêu cầu này, bạn phải xuất trình những điều sau trên giấy chứng nhận Kiểm dịch thực vật phải ghi rõ: “The fruit in this consignment have been produced in Viet Nam in accordance with the conditions governing entry of fresh dragon fruit to Australia and in accordance with the Work Plan ‘Export of Fresh Fruits from Viet Nam to Australia’ and inspected and found free of any pests of biosecurity concern to Australia.” – (Dịch là: “trái cây trong lô hàng này được sản xuất tại Việt Nam phù hợp với các điều kiện nhập khẩu thanh long tươi vào Úc và phù hợp với Chương trình ‘Xuất khẩu trái câu tươi của Việt Nam vào Úc’ và đã được kiểm dịch và không có bất kỳ loại côn trùng nào trong diện kiểm soát an toàn sinh học của Úc”)

e.      Thanh long tươi từ Việt Nam phải được xử lý trước khi vận chuyển hàng bằng phương pháp nhiệt hơi (VHT) với thời gian 40 phút ở nhiệt độ 46,5oC, độ ẩm 90% trở lên tại một cơ sở xử lý được Cục Bảo vệ Thực vật Việt Nam phê duyệt. Để chứng minh sự phù hợp với các yêu cầu này, trên giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật phải ghi rõ như sau:

(1) Chi tiết việc xử lý: ngày xử lý, nhiệt độ và thời gian xử lý

(2) Tên cơ sở đóng gói/xử lý và số đăng ký

(3) Số thùng trong lô hàng(4) Số container và số niêm phong (đối với lô hàng vận chuyển bằng đường biển)

Thông tin liên quan:

–         Hướng dẫn: Các biện pháp quản lý rủi ro kiểm dịch cho trái thanh long của Việt Nam

–         Danh sách: Các cơ sở xử lý nhiệt hơi đã được cấp phép

–         Trang web: Trang chủ của Tổ chức Bảo vệ Thực vật Quốc tế (IPPC) tại đây

e.   Mỗi chuyến hàng phải có giấy chứng nhận KDTV gốc.

Lưu ý: Các lô hàng có giấy chứng nhận KDTV chưa đúng hoặc giấy chứng nhận KDTV gốc chưa được Bộ Nông nghiệp Úc xác nhận sẽ phải chờ xuất trình giấy KDTV bản gốc đã có đầy đủ thông tin. Bộ Nông nghiệp Úc có thể chấp nhận giấy chứng nhận KDTV đã được sửa đổi hoặc cấp lại hợp lệ (bao gồm cả bản fax hoặc bản scan được chuyển trực tiếp đến Bộ Nông nghiệp Úc qua cơ quan chứng nhận).

f.    Đối với vận chuyển bằng đường biển, số container và số niêm phong phải được xác nhận và ghi trên giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật hoặc trên chứng từ thương mại (ví dụ trên vận đơn). Nếu được xác nhận trên vận đơn thì số chứng nhận kiểm dịch thực vật cũng phải được ghi rõ.

g.   Hàng hoá phải không có côn trùng và bệnh dịch. Hàng hoá cũng không được lẫn các chất ô nhiễm, bao gồm lá cây, cành cây, đất, hạt cỏ dại, mảnh vụn và các loại thực vật khác và các vật liệu có nguy cơ sinh học trừ 1cm cuống của quả thanh long.

h.   Mỗi lô hàng phải được bảo đảm an toàn (như dùng chất liệu chống côn trùng) để duy trì tính toàn vẹn của kiểm dịch khi đến Úc; lựa chọn cách đóng gói an toàn tại đây

i.     Bao bì phải được làm từ vật liệu tổng hợp hoặc vật liệu chế biến cao nếu có nguồn gốc thực vật. Bao bì không được làm bằng nguyên liệu thực vật chưa qua chế biến chẳng hạn như rơm.

j.     Các thùng carton hoặc kiện hàng đơn lẻ phải được dán nhãn với một số nhận dạng duy nhất để thuận tiện cho việc truy xuất nguồn gốc. Kiện hàng phải được buộc chắc chắn.

k.   Các thông tin sau phải được nhìn thấy rõ trên mỗi thùng carton:

(1)    Sản phẩm của Việt Nam cho thị trường Úc

(2)    Mã cơ sở xử lý (TFC)

(3) Số nhận dạng xử lý (TIN)

l.   Sản phẩm đã được xử lý phải được bảo vệ khỏi các côn trùng gây hại trong quá trình đóng gói và sau khi đóng gói, xử lý, lưu kho và vận chuyển giữa các địa điểm. Sản phẩm đã được kiểm tra và chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam phải được duy trì trong điều kiện an toàn để không bị lẫn với trái cây xuất khẩu đi các thị trường khác hoặc để tiêu thụ tại thị trường trong nước.

m.   Container phải được kiểm tra bởi Cục Bảo vệ Thực vật Việt Nam trước khi xếp hàng để đảm bảo không có côn trùng và các lỗ thông hơi phải được phủ kín không cho côn trùng xâm nhập.

n.   Tất cả các lô hàng đều phải có sự kiểm tra của Bộ Nông nghiệp, Nước và Môi trường.

o.  Việc đưa vào đất liền của các lô hàng phải được kiểm soát an toàn sinh học chỉ khi có sự cho phép của Bộ Nông nghiệp Úc. Các lô hàng được phép vận chuyển bằng hàng không và đường biển để kiểm tra tại cảng đến.

p.   Nếu phát hiện côn trùng sống có liên quan đến an toàn sinh học, lô hàng sẽ bị xử lý (bị tái xuất hoặc bị tiêu hủy). Mọi chi phí phát sinh do nhà nhập khẩu chi trả

q.   Nếu phát hiện có các triệu chứng bệnh, lô hàng sẽ bị tạm giữ và thực hiện đánh giá rủi ro an toàn sinh học để xác định phương án xử lý (có thể được giải phóng, kiểm tra thêm, xử lý, tái xuất hoặc tiêu hủy).

Việc kiểm tra thêm có thể dẫn đến hàng hóa không được giải phóng và phát sinh thêm chi phí đáng kể, tốn nhiều thời gian cho nhà nhập khẩu. Việc kiểm tra thêm sẽ chỉ được thực hiện nếu khả thi và có sự đồng ý của nhà nhập khẩu bằng văn bản chấp nhận mọi chi phí và rủi ro liên quan.

r.    Nếu các chất gây ô nhiễm (ví dụ: hạt giống, rác, đất, lông vũ v.v.) được phát hiện và xác định là có liên quan đến an toàn sinh học, thì lô hàng sẽ phải có biện pháp khắc phục để loại bỏ hoặc xử lý các chất ô nhiễm và yêu cầu kiểm tra lại. Nếu không thể loại bỏ hoặc xử lý các chất gây ô nhiễm một cách hiệu quả, thì lô hàng đó phải được tái xuất hoặc tiêu hủy. Mọi chi phí phát sinh sẽ do nhà nhập khẩu chi trả.

s.    Khi các yêu cầu về an toàn sinh học đã được đáp ứng, nhà nhập khẩu có trách nhiệm tuân thủ Đạo luật Kiểm soát Thực phẩm Nhập khẩu 1992 và đảm bảo an toàn cho các lô hàng và phù hợp với tiêu chuẩn của Úc bao gồm Bộ tiêu chuẩn thực phẩm Úc New Zealand. Các lô hàng có thể được chỉ định kiểm tra và phân tích theo Chương trình Kiểm tra Thực phẩm Nhập khẩu để xác minh tính an toàn và tuân thủ. Một số thực phẩm, chẳng hạn như thịt bò và pho mát, sữa tươi, không được phép nhập khẩu nếu không có giấy chứng nhận của chính phủ nước ngoài được công nhận.

t. Theo Quy định Áp đặt Phí An toàn Sinh học (Chung) 2016 và Chương 9, Phần 2 của Quy định An toàn Sinh học 2016 quy định các khoản phí phải trả cho Bộ Nông nghiệp Úc. Chi tiết về cách bộ áp dụng phí và lệ phí trong Hướng dẫn tính phí tại đây.

u.   Ngoài các điều kiện đối với hàng hóa nhập khẩu, những yếu tố không phải hàng hóa cũng phải được đánh giá bao gồm cả vấn đề vệ sinh của container, đóng gói và các điểm đến; và có thể bị kiểm tra và xử lý khi hàng đến. Tham khảo Thông quan Phi Hàng hóa tại BICON để biết thêm thông tin.

Tham khảo điều kiện nhập khẩu bằng tiếng Anh cập nhật ngày 02/8/2021  tại đây 
 
Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Úc