Tiếp theo thông báo số 38-2021 ngày 15/3/2021 về Giai đoạn 1 của các điều kiện nhập khẩu sửa đổi đối với hạt giống apiaceous để gieo hạt có hiệu lực từ ngày 30/3/2021; ngày 30/3/2021, Úc đã có thông báo số 50-2021 thông báo về việc này.

Theo đó tất cả các lô hàng hạt giống quả anh đào, cần tây, cà rốt, thì là, củ cải vàng và mùi tây để gieo hạt nhập khẩu vào Úc phải kèm theo giấy phép nhập khẩu hợp lệ. Các lô hàng đến vào/sau ngày 30/3/2021 không có giấy phép nhập khẩu, bao gồm cả các trường hợp đã đăng ký hiện đang được xem xét, sẽ được hướng dẫn xuất khẩu hoặc tiêu hủy theo cách thức đã được phê duyệt. Cá điều kiện nhập khẩu thay đổi như đã được thông báo vào ngày 11/12/2020; 11/02/2021; 15/3/2021.
Ngoài các thông tin đã được thông báo ngày 15/3/2021, Úc sẽ tạm dừng yêu cầu xử lý thuốc trừ nấm bắt buộc đối với hạt giống cà rốt và thì là nhập khẩu dùng để gieo hạt. Điều này để các bên liên quan có thời gian đề xuất các biện pháp giảm thiểu rủi ro thay thế biện pháp xử lý bằng thuốc giệt nấm. Úc sẽ xem xét việc này trước tháng 10/2021 và sẽ có các thông báo tiếp theo.

Tham khảo thêm thông tin tại: Guidance on how to apply for an import permit; Fees and charges for import permits hoặc điện thoại theo số: 1800 900 090 hoặc email imports@agriculture.gov.au (Tiêu đề “Plant T2 – vegetable seeds import conditions”
Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Úc