Thị trường đường thế giới tháng 12/2021 đảo chiều sụt giảm trở lại ở cả hai sàn giao dịch London và New York. Đường Thái Lan vẫn có xu hướng tăng trong cùng thời điểm qua các năm. Sau thời gian gặp khó khăn trước sức ép từ đường nhập khẩu giá rẻ từ Thái Lan, ngành mía đường trong nước đang cho thấy tín hiệu khởi sắc trở lại. 

I. DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG ĐƯỜNG THẾ GIỚI
1. Diễn biến giá đường tại thị trường London và New York tháng 12/2021
2. Diễn biến giá đường tại thị trường Thái Lan tháng 12/2021
3. Cung cầu tại một số thị trường chủ yếu

3.1. Cung cầu tại Brazil tháng 12/2021
3.2. Cung cầu tại Thái Lan tháng 12/2021
3.3. Cung cầu tại Ấn Độ tháng 12/2021
3.4. Cung cầu tại Mexico tháng 12/2021
3.5. Cung cầu tại Indonesia
4. Dự báo thị trường đường thế giới năm 2022: Giá đường, sản lượng đường của Án Độ, Thái Lan, EU...
II. DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG ĐƯỜNG TẠI VIỆT NAM
1. Diễn biến giá tháng 12/2021
2. Cung - Cầu
3. Dự báo thị trường đường Việt Nam cuối năm 2021
BẢNG

Bảng 1: Giá đường trắng 45 ICUMSA của Thái Lan tháng 11/2021
Bảng 2: Giá đường tại Việt Nam trong tháng 10/2021
BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 1: Đồ thị giá đường trắng tại London từ ngày 22/11/2021 – 22/12/2021
Biểu đồ 2: Đồ thị giá đường thô tại New York từ ngày 22/11/2021 – 22/12/2021
Biểu đồ 3: Đồ thị giá đường trắng 45 ICUMSA Thái Lan tháng 1/2017 - 12/ 2021 
Biểu đồ 4: Xuất khẩu đường của Thái Lan vào Việt Nam năm 2020 - 2021

QUÝ KHÁCH QUAN TÂM, VUI LÒNG NHẤN VÀO ô  MUA TÀI LIỆU màu vàng ở trên. VIỆC THANH TOÁN RẤT THUẬN TIỆN. VUI LÒNG CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HƯỚNG DẪN CHI TIẾT:   HƯỚNG DẪN THANH TOÁN