Dịch Covid-19 khiến nhu cầu tiêu thụ tinh bột sắn thành phẩm tại Tây Ninh giảm 30% so với thời điểm trước khi bùng dịch, sụt giảm mạnh nhất ở mảng bột công nghiệp.

Theo Cục Xuất Nhập khẩu, tính từ đầu năm đến ngày 09/7/2021, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã xuống giống được 42.703 ha sắn, trong đó vụ Đông Xuân là 36.518 ha, vụ Hè Thu là 6.185 ha. Ước năng suất đạt 33,5 tấn/ha, sản lượng đạt 1.430.550 tấn.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, ước khối lượng củ sắn đưa vào chế biến khoảng 895.936 tấn, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm 2020, sản xuất được 223.984 tấn bột. Dịch Covid-19 khiến nhu cầu tiêu thụ tinh bột sắn thành phẩm tại Tây Ninh giảm 30% so với thời điểm trước khi bùng dịch, sụt giảm mạnh nhất ở mảng bột công nghiệp.

Theo báo cáo của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Gia Lai, trong vòng 3 năm gần đây, bệnh khảm lá sắn liên tục gây hại hầu hết vùng trồng sắn ở các huyện phía Đông và Đông Nam của tỉnh.

Tính đến ngày 23/6/2021, bệnh khảm lá sắn gây hại với diện tích nhiễm trên 1.000 ha, tập trung nhiều nhất tại các huyện An Khê, Ia Pa, Krông Pa. Theo đánh giá, bệnh khảm lá sắn rất nguy hiểm, có khả năng lây lan nhanh và rất khó phòng trừ. 

Tại Kon Tum, diện tích nhiễm bệnh khảm lá sắn cũng đang tăng nhanh khiến ngành nông nghiệp tỉnh khẩn trương thực hiện các biện pháp ngăn chăn.

Tính đến ngày 07/7/2021, toàn tỉnh đã có 363 ha sắn bị nhiễm bệnh khảm lá. Trong đó, thành phố Kon Tum là địa phương có diện tích sắn nhiễm bệnh nhiều nhất với trên 315 ha; Số còn lại xảy ra ở các huyện Đăk Tô, Ngọc Hồi, Sa Thầy. Bệnh chủ yếu gây hại trên diện tích sắn trái vụ (trồng vào tháng 9/2020, th u hoạch vào tháng 9/2021).

Về tình hình xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn của Việt Nam

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, tháng 6/2021 xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 191,53 nghìn tấn, trị giá 83,16 triệu USD, so với tháng 6/2020 tăng 23,2% về lượng và tăng 56,7% về trị giá. 

Giá xuất khẩu bình quân sắn và các sản phẩm từ sắn ở mức 434,2 USD/tấn, tăng 27,2% so với tháng 6/2020. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,59 triệu tấn, trị giá 611,69 triệu USD, tăng 15,6% về lượng và tăng 29,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Tháng 6/2021, xuất khẩu sắn đạt 36,27 nghìn tấn, trị giá 9,3 triệu USD, so với tháng 6/2020 giảm 33,9% về lượng và giảm 29,4% về trị giá. Giá xuất khẩu bình quân ở mức 256,5 USD/tấn, tăng 6,9% so với tháng 6/2020. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu sắn đạt 601,45 nghìn tấn, trị giá 153,7 triệu USD, tăng 47,7% về lượng và tăng 69% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. 

Trong tháng 6/2021, xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn sang Trung Quốc vẫn là nhiều nhất, chiếm 92,4% tổng lượng sắn và các sản phẩm từ sắn của cả nước, đạt 176,94 nghìn tấn, trị giá 76,79 triệu USD, so với tháng 6/2020 tăng 26,2% về lượng và tăng 61,6% về trị giá. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc 1,48 triệu tấn sắn và các sản phẩm từ sắn, trị giá 566,15 triệu USD, tăng 18,1% về lượng và tăng 32,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. T

hời gian gần đây, nguồn cung sắn tươi nguyên liệu của Việt Nam giảm, thị trường sắn lát khô của Việt Nam vẫn ổn định. Tồn kho sắn lát của Trung Quốc nhìn chung vẫn ở mức thấp. Trong khi nguồn cung nguyên liệu sắn tươi của Việt Nam giảm, nguồn cung nguyên liệu sắn tươi ở khu vực miền Nam không đủ để duy trì hoạt động sản xuất, khiến cho sản lượng tinh bột sắn liên tục giảm. 

Một số nhà máy sản xuất tinh bột sắn tại khu vực phía Bắc đã dừng sản xuất do nguồn cung sắn tươi thấp.
Nguồn: Cổng TTĐT Bộ Công Thương