Đan Mạch đưa ra yêu cầu thỏa thuận mới liên quan đến gỗ sinh khối để sản xuất điện và nhiệt phải được ghi nhận là bền vững. Yêu cầu thỏa thuận này cũng áp dụng cho các sản phẩm còn lại của ngành gỗ.

Yêu cầu này đưa ra một số khía cạnh khác xa so với thỏa thuận tự nguyện của ngành vốn đã được áp dụng từ trước đến nay. Luật pháp Đan Mạch cũng thắt chặt hơn các quy định liên quan đến Chỉ thị năng lượng tái tạo của EU.

Gỗ dư từ quá trình sản xuất tại các nhà máy cưa của Đan Mạch như dăm gỗ, vỏ cây, dăm bào… cũng chịu sự điều chỉnh của yêu cầu mới này.

Ngoài ra, yêu cầu này cũng yêu cầu các tài liệu kiểm soát của bên thứ ba đối với gỗ nguyên liệu tại các xưởng cưa. Tức là, gỗ nguyên liệu của các xưởng cưa trong tương lai sẽ phải có tài liệu chứng nhận PEFC, FSC hoặc SBP.

Mục đích của yêu cầu này để đảm bảo việc sản xuất gỗ của Đan Mạch từ rừng cho đến tất cả các giao dịch mua nguyên liệu thô và các sản phẩm dư đều được đảm bảo bền vững.

Xem yêu cầu thỏa thuận mới tại đây!

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển