Cổng thông tin điện tử của Cơ quan quản lý Y tế và Phúc lợi Đài Loan (MOHW) vừa cho đăng toàn văn thông báo về “Quy định quản lý việc ghi nhãn trên bao bì thực phẩm đóng gói sẵn nhỏ” (Regulations Governing the Labeling of Small Prepackaged Food).

Theo đó, quy định mới do MOHW ban hành được căn cứ vào Điều 23 Luật Quản lý An toàn vệ sinh thực phẩm. Với quy định mới này, Đài Loan yêu cầu thực phẩm bao gói sẵn có diện tích bề mặt lớn nhất nhỏ hơn 20 cm² có thể chọn một trong các cách ghi nhãn sau:

- Mặt ngoài của bao bì thực phẩm đóng gói sẵn cần ghi rõ các thông tin bao gồm: (1) Tên sản phẩm; (2) Hạn sử dụng; (3) Tên và số điện thoại của công ty nội địa chịu trách nhiệm về sản phẩm; (4) Xuất xứ sản phẩm và xuất xứ của nguyên liệu theo các yêu cầu về ghi nguồn gốc xuất xứ; (5) Thông tin nhắc nhở ví dụ như chất gây dị ứng vv...

- Ngoài tên sản phẩm và hạn sử dụng được ghi trên bao bì bên ngoài của sản phẩm, các mục ghi nhãn theo yêu cầu của Khoản 2~ khoản 6 và từ khoản 8 ~ khoản 10, Mục 1 Điều 22 của Luật Quản lý An toàn vệ sinh thực phẩm cần được được công bố dưới dạng điện tử trên bao bì bên ngoài của sản phẩm bằng cách sử dụng "Mã QR" hoặc các phương tiện điện tử khác. Thông tin nhắc nhở cũng phải được đính kèm trên đầu hoặc cuối nhãn điện tử như sau: "Quét vào đây để lấy thông tin sản phẩm" hoặc các từ tương đương.

Chi tiết về quy định như phụ lục đính kèm./.

Tải file đính kèm
1 file

Nguồn: Văn phòng kinh tế văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc