Công ty Nga tại Mỹ cần mua thiết bị sản xuất điện năng lượng mặt trời để thực hiện dự án điện năng lượng mặt trời với công suất 200-250 MW tại Kazakhstan. Công ty cần tìm đối tác cung cấp dịch vụ tổng thầu EPC (Engineering – Procurement and Construction) để thực hiện dự án.

Các doanh nghiệp Việt Nam quan tâm, đề nghị gửi thông tin, hồ sơ giới thiệu về doanh nghiệp và sản phẩm bằng tiếng Anh tới:

Văn phòng Xúc tiến thương mại Việt Nam tại New York (Vietrade New York)

580 Fifth Ave, Suite 425, NY 10036, USA

Tel: 212 868 2686/212 868 2688

Email: vietradeny@vietrade-newyork.org; vietrade-newyork@vietrade.gov.vn
Nguồn: Văn phòng Xúc tiến thương mại Việt Nam tại Hoa Kỳ