Thương vụ Việt Nam tại LB Nga xin gửi đến các doanh nghiệp thông tin về công ty “RybinskPolyPack” hiện đang có nhu cầu tìm kiếm đối tác tại Việt Nam để mua nguyên liệu vải cán màng polypropylene phục vụ sản xuất, cụ thể như sau:
 
Tên công ty Thông tin
doanh nghiệp
Sản phẩm chính Nhu cầu Thông tin liên lạc
RybinskPolyPack - Được thành lập từ năm 1996.
- Sản xuất và cung ứng các sản phầm màng bọc, túi bọc từ các nguyên liệu như polypropylene, polietilen, polymer…
Màng bọc thực phẩm, hàng hóa; màng bọc cách nhiệt; túi ni lông,… Tìm kiếm đối tác tại Việt Nam để thu mua nguyên liệu vải cán màng polypropylene phục vụ sản xuất (thông tin cụ thể xem file đính kèm) (4855) 26-33-76
plenkainfo@bk.ru
http://polyfilms.ru/
Các đơn vị có quan tâm và mong muốn hợp tác với Công ty “RybinskPolyPack” có thể liên hệ trực tiếp theo địa chỉ như trên hoặc Thương vụ Việt Nam tại LB Nga (email: ru@moit.gov.vn; tel: +7495 250 2422; fax: +7495 250 0534) để được hướng dẫn.
 
Tải file đính kèm
3 file
Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Nga