Doanh nghiệp Maroc cần nhập khẩu một số sản phẩm để phân phối trong siêu thị phục vụ nhà hàng như: há cảo, tôm tẩm bột, nem cuốn sẵn, thịt vo viên chưa rán, hải sản vo viên, bột tôm, tôm chiên xù (chưa chiên)...

Khách muốn làm trực tiếp với nhà sản xuất. Doanh nghiệp xuất khẩu đáp ứng tiêu chí, xin liên hệ Thương vụ Maroc qua email: ma@moit.gov.vn hoặc whatsap: +212602535701.
 
Thương vụ sẽ kết nối theo thứ tự liên hệ.
Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Maroc