Công ty Hungary có nhu cầu mua các loại ốc vít và bu lông (screws and fasteners)

Công ty Hungari có nhu cầu mua các loại ốc vit và bu lông , tổ chức các nhân và doanh nghiệp Việt Nam quan tâm xin liên hệ với địa chỉ sau:

Company name: Sebok Csavar  KFT.

Add: 6728 Szeged, Kereskedo koz 3, Hungary

Company Registration Number: 01.09.321375

Tax Number: 11593333-2-43

Person contact: Sandor Sebok

Tel: +36 62 441003

Email: sebokcs@invitel.hu

Website: www.sebokcsavar.hu
Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Hungary