Công ty Hoa Kỳ cần tìm đối tác làm nhà phân phối, nhập khẩu, đại lý để phân phối loại bột xương thịt làm thức ăn gia súc (meat bone meal -MBM) và các sản phẩm thức ăn gia súc (animal feed commodities) của Mỹ tại Việt Nam. MBM là nguồn nguyên liệu protein (amino acids) và khoáng chất tốt dùng để sản xuất thức ăn gia súc, vật nuôi hoặc phân bón hữu cơ.

Các doanh nghiệp Việt Nam quan tâm, đề nghị gửi thông tin, hồ sơ giới thiệu về doanh nghiệp bằng tiếng Anh tới:

Văn phòng Xúc tiến thương mại Việt Nam tại New York (Vietrade New York)

580 Fifth Ave, Suite 425, NY 10036, USA

Tel: 212 868 2686/212 868 2688

Email: vietradeny@vietrade-newyork.org; vietrade-newyork@vietrade.gov.vn
Nguồn : Cục Xúc tiến thương mại