Chỉ số giá nhóm động vật giáp xác, động vật thân mềm đổi chiều giảm 1,12% so với tháng trước do cả 3 nhóm chính có chỉ số đổi chiều giảm. Cụ thể, nhóm HS 03.06 (động vật giáp xác) giảm 0,14% sau 3 tháng tăng liên tiếp, nhóm HS 03.07 (động vật thân mềm chưa chế biến) giảm 3,48% và nhóm HS 16.05 (động vật giáp xác, động vật thân mềm chế biến) giảm 1,43%. 

+ Trong nhóm HS 03.06, các mặt hàng có chỉ số giá giảm bao gồm: tôm hùm giảm 2,55%, cua ghẹ giảm thêm 7,15%, ruốc giảm 9,19%, tôm sắt giảm 8,16% và tôm càng giảm 4,66%. 
+ Trong nhóm HS 03.07, bạch tuộc đổi chiều giảm 0,32%, mực khô giảm 9,03%, mực ống giảm 0,79% và mực nút giảm 2,18%.
+ Trong nhóm HS 16.05, tôm thẻ có chỉ số giá đổi chiều giảm giảm 1,19%, tôm sú giảm 2,48%, cua ghẹ giảm 3,82%, nghêu giảm 2,02%, bạch tuộc giảm 8,19%, mực giảm 0,54%, ngao giảm 0,13%, chả giò giảm 6,86% và há cảo giảm 8,14%.
So với tháng 3/2020, chỉ số giá động vật giáp xác, động vật thân mềm giảm do tác động của cả 3 nhóm hàng: chỉ số giá động vật giáp xác, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, sống, tươi, ướp lạnh, đông lạnh, sấy khô (HS 03.06) giảm 1,38%, động vật thân mềm, giáp xác chế biến (HS 16.05) giảm 2,84% và động vật thân mềm, động vật không xương sống, tươi, ướp lạnh, đông lạnh, sấy khô (HS 03.07) giảm 4,68%.
Tính chung 3 tháng đầu năm 2021, chỉ số giá động vật giáp xác, động vật thân mềm giảm so với cùng kỳ năm 2020 do cả 3 nhóm hàng chính có chỉ số giảm. Cụ thể, nhóm HS 03.06 giảm 1,69%, HS 16.05 giảm 2% và HS 03.07 giảm 2,88%.

Chỉ số giá nhóm động vật giáp xác, động vật thân mềm xuất khẩu theo thị trường
+ So với tháng trước, chỉ số giá động vật giáp xác, động vật thân mềm xuất khẩu sang nhiều thị trường tăng: sang Hoa Kỳ tăng thêm 3,41%, sang Đức tăng 0,9%, sang Nga tăng 0,15%, sang Hà Lan tăng 1,18%, sang Thụy Sỹ đổi chiều tăng 8,34%, sang Nhật Bản đổi chiều tăng 0,53%, sang Trung Quốc tăng thêm 2,47%... Ngược lại, sang một số thị trường chỉ số giá xuất khẩu giảm: sang Ca-na-đa đổi chiều giảm 0,95%, sang Anh đổi chiều giảm 3,91%, sang Pháp đổi chiều giảm 3,74%, sang I-ta-li-a giảm thêm 1,11%, sang Tây Ban Nha đổi chiều giảm 0,76%...
+ So với tháng 3/2020, chỉ số giá xuất sang hầu hết các thị trường có chỉ số giảm trong khoảng 1,31% đến 26,09%. Một số thị trường có chỉ số giá tăng trong khoảng 0,04% đến 12,23%.
+ Tính chung 3 tháng đầu năm 2021, sang hầu hết các thị trường có chỉ số giá giảm so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, sang thị trường Thụy Điển giảm nhiều nhất với 15,25%, tiếp đến sang Các tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất giảm 11,17%, sang Thái Lan giảm 8,65%, sang Trung Quốc giảm 8,49%, sang Nhật Bản giảm 8,03%, sang Hoa Kỳ giảm 2,25%... Sang một số ít thị trường có chỉ số giá tăng như: sang I-ta-li-a tăng 12,15%, sang Tây Ban Nha tăng 9,05%, sang Đức tăng 3,12%, sang Hàn Quốc tăng 0,2%, sang Ma-lay-si-a tăng 0,66% và sang Phi-lip-pin tăng 1,7%.

Nguồn Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại