Theo nhóm hàng
So với tháng 01/2021, chỉ số giá tăng ở 2 nhóm hàng HS 10.06.20 (gạo lứt) tăng 8,29% và HS 10.06.30 (gạo đã qua xát, đánh bóng) tăng 1,13% nhưng HS 10.06.40 (gạo tấm) giảm 8,11%.
So với tháng 02/2020, chỉ số giá tăng ở 2 nhóm hàng HS 10.06.20 (gạo lứt) tăng 29,43% và HS 10.06.30 (gạo đã qua xát, đánh bóng) tăng 22,5% nhưng HS 10.06.40 (gạo tấm) giảm 3,96%.
Tính chung 2 tháng năm 2021, chỉ số giá tăng ở 2 nhóm hàng HS 10.06.20 (gạo lứt) tăng 21,78% và HS 10.06.30 (gạo đã qua xát, đánh bóng) tăng 19,36% nhưng HS 10.06.40 (gạo tấm) giảm 0,89%.


Kim ngạch nhóm hàng gạo xuất khẩu 2 tháng năm 2021 ước đạt 352 triệu USD, giảm 5,4% so với cùng kỳ năm trước tương ứng 20 triệu USD. Trong đó, lượng giảm làm kim ngạch giảm 19,3% tương ứng kim ngạch 84 triệu USD; nhưng giá tăng giúp kim ngạch tăng 17,26% tương ứng với kim ngạch 64 triệu USD. Như vậy kim ngạch gạo xuất khẩu 2 tháng năm 2021 giảm so với cùng kỳ năm 2020 do yếu tố lượng giảm trong khi giá tăng.
Giá một số loại gạo xuất khẩu trong tháng 02/2021 như sau:
- Gạo lứt 5% tấm (bao 50kg) giá trung bình ở mức 664 USD/tấn-FOB tăng 60 USD/tấn so với tháng 01/2021 và tăng 158 USD/tấn so với tháng 02/2020. Gạo nếp 10% tấm (bao 25kg) giá trung bình ở mức 511 USD/tấn-FOB giảm 1 USD/tấn so với tháng 01/2021 và giảm 49 USD/tấn so với tháng 02/2021.
- Gạo thơm 5% tấm (bao 25kg) giá trung bình ở mức 614 USD/tấn-FOB tăng 29 USD/tấn so với tháng 01/2021 và tăng 97 USD/tấn so với tháng 02/2020. Gạo tẻ 25% tấm (bao 50kg) giá trung bình ở mức 524 USD/tấn-FOB tăng 1 USD/tấn so với tháng 01/2021 và tăng 163 USD/tấn so với tháng 02/2020.
Theo thị trường
So với tháng 01/2021, chỉ số giá xuất khẩu gạo sang Hoa Kỳ tăng nhiều nhất với 8,14% và tăng ít nhất sang Phi-lip-pin với 0,14%. Ngược lại, chỉ số giá giảm sang 2 thị trường là Đài Loan (Trung Quốc) và Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất lần lượt 8,11% và 1,11%
So với tháng 02/2020, chỉ số giá tăng hầu hết sang các thị trường, sang Ma-lai-xi-a tăng nhiều nhất với 40,04% và tăng ít nhất sang In-đô-nê-xi-a với 7,99%.
So với cùng kỳ năm 2020, chỉ số giá sang Ma-lai-xi-a tăng nhiều nhất với 32,01% và tăng ít nhất sang In-đô-nê-xi-a với 2,5%.

Xuất khẩu gạo năm 2021 dự báo tăng cả về giá và sản lượng

Năm 2021 xuất khẩu gạo của Việt Nam có khả năng cao hơn năm 2020 cả về số lượng và giá trị. Nguyên nhân bởi thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam không ngừng được mở rộng và hướng tới các thị trường cao cấp; ngành nông nghiệp đang tái cơ cấu toàn diện, chất lượng gạo của Việt Nam không ngừng nâng lên và Việt Nam đang chuyển mạnh mẽ từ xuất khẩu gạo có phẩm cấp thấp sang gạo có phẩm cấp cao, đáp ứng các thị trường cao cấp như Hoa Kỳ, Châu Âu, Ô-xtrây-li-a…
Dịch bệnh COVID-19 hoành hành từ đầu năm 2020 đến nay và thời gian tới khả năng còn phức tạp hơn, đã làm cho nhiều quốc gia trên thế giới bị khủng hoảng thiếu về lương thực thực phẩm do các chuỗi cung bị đứt gãy, khả năng khôi phục không dễ trong thời gian ngắn.
Giá trị xuất khẩu trong 1-2 tháng không phản ánh được bức tranh xuất khẩu của cả 1 năm, xuất khẩu các tháng 4, 5, 6 sẽ phản ánh bức tranh xuất khẩu của năm 2021. Mặc dù vậy, hiện nay giá lúa được đặt cọc với giá trị cao, tín hiệu thị trường rất tốt, nhu cầu cao. Các hậu thuẫn của các FTAs sẽ tạo đà cho xuất khẩu gạo bật tăng trong năm 2021.