Xuất khẩu thủy sản sang thị trường Ai Cập có dấu hiệu phục hồi tốt trong giai đoạn dịch bệnh hiện nay. Theo số liệu sơ bộ của Hải quan Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu thủy sản 5 tháng đầu năm 2021 đạt 16,6 triệu USD, tăng 31,9% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên cùng với những tín hiệu đáng mừng trên, Thương vụ Việt Nam tại Ai Cập cũng nhận được phản ánh của doanh nghiệp (DN) Việt Nam về trường hợp DN nhập khẩu thủy sản Ai Cập sau khi nhận đủ hàng đã lấy lý do khó khăn, thua lỗ do tình hình dịch bệnh để yêu cầu thanh toán tiền hàng thành nhiều đợt, sau đó liên tục trễ hẹn thanh toán và cuối cùng gây sức ép đòi giảm giá.

Ngoài ra có trường hợp người môi giới nước sở tại giả thư của bên nhập khẩu (hoặc có thể thông đồng với bên nhập khẩu) gửi cho DN Việt Nam đề nghị chuyển hàng sớm dẫn đến bên nhập khẩu không đồng ý nhận hàng sai so với tiến độ, buộc DN Việt Nam phải giảm giá khi hàng đã cập cảng gây thiệt hại lớn. Trong khi hợp đồng ký với môi giới không chặt chẽ, không có ràng buộc trách nhiệm về mặt thu hồi đủ tiền hàng nên môi giới vẫn liên tục đòi thanh toán tiền hoa hồng.

Trước tình trạng trên, Thương vụ Việt Nam tại Ai Cập khuyến cáo DN xuất khẩu thủy sản vào thị trường trong giai đoạn dịch bệnh hiện nay cần lưu ý những điểm sau:

- Xem xét kỹ các điều khoản hợp đồng về điều kiện giao nhận hàng và hình thức thanh toán, đảm bảo giảm thiểu các rủi ro khi thực hiện hợp đồng;

- Trường hợp ký hợp đồng riêng với bên môi giới, cần làm rõ trách nhiệm của môi giới trong việc thu hồi đủ tiền hàng (nếu có) hoặc các điều kiện để thanh toán tiền hoa hồng;

- Khi có yêu cầu thay đổi từ nhà nhập khẩu, DN cần kiểm tra, xác thực lại thông tin người gửi và yêu cầu đối tác gửi văn bản chính thức để có cơ sở giải quyết khi xảy ra tranh chấp.

Thương vụ cũng khuyến cáo KHÔNG giao dịch với các doanh nghiệp dưới đây do liên quan đến vụ việc nêu trên:

  1. Công ty M.F Import - Export, Chủ DN: Mr. Mohamed Farouk, Mobile/Whatsapp: +20-xxxxx-88882.
  2. Công ty môi giới Stanly Import Export, Đại diện: Mr. Mohamed A Haggag hoặc Mr. Abd El Moniem hoặc Ms. Rania Mourad, Mobile/Whatsapp: +20-xxxxx-74007.
Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Ai Cập